11
03.2019

Larseny – przebudowa gazociągu- ścianki szczelne

Larseny  W ramach współpracy z firmą Oceanic Sp. z o.o. Sp.K. zrealizowaliśmy projekt odwodnienia wykopów oraz umocnienie ścian wykopów (grodzice) w ramach realizacji zadania projektowego „Przebudowa gazociągu DN 500 relacji Śrem – Poznań w rejonie miejscowości Czmoń”. W celu zabezpieczenia wykopu zostały zaprojektowane ścianki szczelne z grodzic stalowych w schemacie wspornikowym. Natomiast do odwodnienia wykopów, […]

28
02.2019
kolumny betonowe dolny śląsk

Kolumny betonowe pod posadowienie Elektrowni Szczytowo Rezerwowej w Będzinie (śląsk)

Kolumny betonowe, śląsk W ramach budowy kotłowni szczytowo-rezerwowej Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie (śląsk) oraz w ramach umowy z firmą PG BUDOWA Sp. z o.o. Sp. K. na potrzebę realizacji zadania pt.: “Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie” zleconego przez SBB Energy Spółka akcyjna, podjęliśmy się […]

16
01.2019

Projekt technologiczny oraz wykonanie mikropali iniekcyjnych pod fundamenty wiaty

Mikropale Na zlecenie firmy PG BUDOWA Sp. z o.o. Sp.K. w ramach realizacji zadania “Pomost łączący budynek nr 8 z istniejącą rampą” wykonaliśmy projekt technologiczny posadowienia pośredniego z zastosowaniem mikropali iniekcyjnych pod posadowienie fundamentów wiaty zlokalizowanej na terenie Sempertrans Bełchatów w Rogowcu wraz z ich realizacją. Liczba mikropali Posadowienie pośrednie 6 oczepów palowych stanowi zespół […]

07
01.2018

Mikropale ZWR Rudna -Polkowice (dolny śląsk)

Mikropale W ramach współpracy z PG Budowa Sp. z o.o Sp. K. zrealizowaliśmy Nasz autorski projekt technologiczny stosując  mikropale iniekcyjne w technologii samo wiercącej pod posadowienie obiektów realizowanych w ramach wymiany układów przesiewania rudy z szybów RI i R III w rejonie ZWR Rudna (dolny śląsk) pod belki oczepowe BO-3.1 oraz fundamenty stacji separatorów. Mikropale […]

2017
Rok założenia
87
Wykonanych projektów
33
Zrealizowane budowy