Posadowienie wagi wsadzarki

Otrzymaliśmy zlecenie na opracowanie Projektu Technologicznego – posadowienie wagi wsadzarki na terenie czynnego zakładu stopów odlewniczych. Okazało się, iż pierwotnie wykonany fundament posadowiony bezpośrednio uległ uszkodzeniu i konieczna byłaby jego wymiana. Rozważaliśmy możliwość wzmocnienia istniejącego fundamentu poprzez iniekcje lub inne technologie, jednakże każde z tych rozwiązań miało jedną poważną wadę. Mianowicie, nie mogliśmy zapewnić, że uszkodzony, silnie spękany fundament po wzmocnieniu nie będzie w dalszym ciągu degradował. Wiedzieliśmy o uszkodzeniach górnego lica płyty fundamentowej, na potwierdzenie których otrzymaliśmy dokumentację zdjęciową. Jednakże, główne uszkodzenia zlokalizowane najpewniej u spodu płyty fundamentowej. Nie mieliśmy możliwości zweryfikowania jak bardzo płyta jest spękana, a jej zbrojenie skorodowane. W związku z czym uzgodniliśmy, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wykonanie nowej płyty fundamentowej. Zdecydowaliśmy się po analizie rozpoznania geologicznego, że konieczne będzie zaprojektowanie dodatkowo posadowienia pośredniego. Powzięliśmy stosowne ustalenia ze Zlecającym i przystąpiliśmy do pracy.

Posadowienie wagi – dobór rozwiązania

Posadowienie wagi wsadzarki ustaliliśmy jako pośrednie. Zanim zaczęliśmy prowadzić obliczenia to ustaliliśmy z Zlecającym jakimi możliwościami sprzętowymi dysponuje. Zwyczajowo najpierw zakładamy i dobieramy technologię wykonania, a dopiero potem uszczegóławiamy rozwiązanie. Projektujemy ze szczególną dbałością o aspekt wykonawczy, a dodatkowo uzasadnione technicznie i ekonomicznie. Prowadzimy także stały monitoring rynku, gdzie obserwujemy dostępności materiałów budowlanych, ich ceny oraz trendy produkcyjne. Wróćmy jednak do tematu wpisu. Przeanalizowaliśmy przekazane materiały opisujące rozwiązanie pierwotne i zgodnie stwierdziliśmy, że pale fundamentowe musimy zlokalizować pod tensometrami. O ile możemy dopuścić do lokalnego osiadania płyty fundamentowej w środku rozpiętości, która w tym wypadku była tylko wypełniająca, tak tensometry musimy potraktować jako punkty stałe. Uzgodniliśmy, że posadowienie zaprojektujemy w formie pali fundamentowych wierconych typu CFA.

Rozwiązania techniczne

Zaprojektowaliśmy posadowienie w formie pali fundamentowych wierconych typu CFA. Wykonawca wywierci pale na głębokość 6,50 m mierząc od poziomu spodu płyty fundamentowej. Dobraliśmy taką długość w oparciu o wyniki rozpoznania geologicznego. Pale zazbroiliśmy profilami szerokostopowymi HEB180. Obliczyliśmy konieczny przekrój i wskaźnik zginania profili ze względu na charakter pracy urządzenia. Powyżej płyty fundamentowej znajdują się szyny jezdne, po których porusza się mechanizm wsadzarki. Na skutek hamowania i ruszania powstają znaczne siły poziome, które mogą skutkować zginaniem pali fundamentowych. Co prawda większość sił poziomych powinien przenieść fundament żelbetowy, jednakże chcieliśmy mieć stosowny zapas bezpieczeństwa, jeżeli fundament zostałby wykonany nieprawidłowo.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy