28
06.2019

Pale CFA, podbicie fundamentu, zabezpieczenie wykopu – EC Żerań

Pale CFA, podbicie fundamentu, zabezpieczenie wykopu W ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie” mieliśmy okazję zaprojektować posadowienie pośrednie fundamentów pod estakadę technologiczną oraz zabezpieczenie wykopu od strony torowiska oraz podbicie budynku elektrycznego dla realizacji kanału kablowego. Pale CFA – liczba i wymiary Posadowienie realizowane będzie poprzez stopy fundamentowe żelbetowe […]

28
06.2019

Pale wiercone CFA – Kęty (małopolska)

Pale wiercone CFA, małopolska W ramach rozbudowy zakładu firmy Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Kęty (małopolska) zrealizowaliśmy projekt technologiczny posadowienia pośredniego, stosując pale fundamentowe wiercone fundamentów:– Hali Zgarowca; – Hali Łącznika; – Komina Przemysłowego. Pale CFA – wymiary Zaprojektowaliśmy posadowienie pośrednie obiektów z zastosowaniem pali fundamentowych wierconych typu CFA o średnicy 600mm, długości 4m, […]

06
06.2019

Palisada Chorzów (śląsk), Kolumny betonowe wewnątrz hali

Palisada, śląsk Trwają prace nad Naszym autorskim projektem technologicznym dot. prac geotechnicznych (palisada żelbetowa) w ramach realizowanego fundamentu pod maszyny SORALUCE w hali H13 zakładu ALSTOM przy ulicy Metalowców 9 w Chorzowie (śląsk). Wymiary palisady Jako zabezpieczenie wykopów przy fundamentach istniejących (fundamenty podpierające słupy hali) została zaprojektowana palisada żelbetowa zbrojona kształtownikami HEB120 (zbrojenie montowane w […]

04
06.2019

Ścianka berlińska, zabezpieczenie wykopu Katowice (śląsk)

ścianka berlińska, śląsk Zakończyliśmy prace budowlane na ul. Szopiennickiej w Katowicach (śląsk), w ramach zadania inwestycyjnego “Budowa budynku centrum badawczo-rozwojowego” . Tym razem Naszym zadaniem było zaprojektowanie oraz realizacja tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów. Dla przedmiotowej Inwestycji została zastosowana ścianka berlińska jako zabezpieczenie wykopu. ścianka berlińska – wymiary Ścianki zostały zaprojektowane i wykonane z dwuteowników szerokostopowych […]

27
04.2019

Pale i mikropale – BSH Wrocław (dolnośląskie)

pale, mikropale, dolnośląskie W związku ze współpracą z firmą Konstak Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji „Budowa transportera produktów gotowych” na terenie BSH w Wrocławiu (dolnośląskie) zobowiązaliśmy się do wykonania projektu technologicznego posadowienia (pale,mikropale) fundamentów pod słupy stalowe wraz z jego realizacją.   Słupy stalowe stanowią konstrukcję nośną realizowanego obiektu zostaną oparte na fundamentach […]

10
04.2019

Larseny na terenie bazy lotniczej w Mińsku Mazowieckim

larseny, Mińsk Mazowiecki W ramach realizacji zadania „Zadanie 2AF 15103 – Budowa i modernizacja składów MPS i zadanie 2AF 15103/OK01 – Budowa i modernizacja składu paliw lotniczych i samochodowych na lotnisku w Mińsku Mazowieckim” zaprojektowaliśmy oraz wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu stosując grodzice stalowe. Zabezpieczenie o długości 31,20 m dla wykopu o głębokości 5,5m., celem realizacji podziemnych […]

01
04.2019

ścianka berlińska, posadowienie pośrednie fundamentów – elektrociepłownia Żerań

Ścianka berlińska Zakończyliśmy prace projektowe obejmujące tymczasowe zabezpieczenia ścian wykopów (ścianka berlińska) oraz posadowienie pośrednie fundamentów w ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo – parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie” w ramach współpracy z Polimex Mostostal S.A. Wymiary: Zabezpieczenie znajduje się od strony istniejących przewodów wysokiego napięcia oraz przewodów teletechnicznych w rurach osłonowych. […]

27
03.2019

Larseny – Oczyszczalnia ścieków – os. Sidzina Kraków (małopolska)

larseny Kraków, małopolska W związku z modernizacją oczyszczalni ścieków na os. Sidzina (Kraków, małopolska), w ramach współpracy z firmą Instal Kraków S.A. podjęliśmy się wykonania projektu technologicznego opisujący sposób wykonania i umocnienia ścian wykopów (larseny) w ramach realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków os. Sidzina”. Zakres prac obejmował: wykonanie projektu wykonawczego wykonania wykopów […]

25
03.2019

Larseny – Elektrownia Bełchatów (śląsk)

Larseny Współpracując z firmą PG BUDOWA Sp. z o.o. Sp.K. wykonaliśmy projekt zabezpieczenia budynku rozdzielni stosując grodzice stalowe w ramach realizacji zadania „Rozbudowa młynowni kamienia wapiennego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów” (śląsk). Pogrążenie grodzic Ścianka szczelna z grodzic stalowych została zaprojektowana w schemacie wspornikowym. Dla istniejącej infrastruktury zaleca […]

18
03.2019

Projekt odwodnienia i umocnienia skarp – gazociąg DN 500 Odolanów-Adamów.

projekt odwodnienia i umocnienia skarp W ramach zadania został zrealizowany projekt zabezpieczenia oraz odwodnienia wykopów na odcinkach remontowych wskazanych przez Zamawiającego. Łącznie zakresem opracowania zostało objęte ponad 50 odcinków remontowych. Same odcinki różniły się między sobą długością (od kilkumetrowych do prawie kilometrowych), typem (“anomalie, czyli przejścia gazociągu na różne poziomy wysokości, przejścia przez cieki oraz […]

2017
Rok założenia
87
Wykonanych projektów
33
Zrealizowane budowy