Nazwa projektuData wykonaniaInwestorZakres prac projektowych
Projekt technologiczny wzmocnienia gruntu kolumnami betonowymi pod posadowienie płyty fundamentowej budynku węzła przeróbki osadu realizowanego w Płaszowie na dz. nr 1/3.GRUDZIEŃ 2019 -wzmocnienia gruntu kolumnami betonowymi pod posadowienie płyty fundamentowej
Projekt technologiczny wykonania fundamentów, płyt wypełniających oraz rampy dojazdowej wagi samochodowej w ramach realizacji zadania
„Budowa punktu załadunkowego węgla na samochody ciężarowe dla PGG O/Bolesław Śmiały”.
LISTOPAD 2019 -wykonanie fundamentów, płyt wypełniających oraz rampy dojazdowej wagi samochodowej
Projekt technologiczny realizacji wykopów oraz zabezpieczenia fundamentu estakady technologicznej na potrzeby realizacji tacy rozładunkowej wraz z zbiornikiem awaryjnym w ramach realizacji zadania „Instalacja dawkowania addytywu w celu redukcji emisji rtęci dla bloku J910MW w Jaworznie”.PAŹDZIERNIK 2019 -realizacja wykopów oraz zabezpieczenie fundamentu estakady
Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopów w obrębie realizowanej wagi samochodowej oraz pomieszczenia obsługi wagi wraz z jego docelowym wykończeniem w ramach realizacji zadania „Budowa punktu załadunkowego węgla na samochody ciężarowe dla PGG O/Bolesław Śmiały”.
PAŹDZIERNIK 2019 - ścianka berlińska
Projekt technologiczny wykonania przejścia podziemnego o konstrukcji żelbetowej w ramach realizacji inwestycji „Budowa transportera produktów gotowych” na terenie BSH w WrocławiuWRZESIEŃ 2019 - projekt konstrukcyjny żelbetowego przejścia podziemnego
Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopów na potrzeby budowy przejścia podziemnego w ramach realizacji inwestycji „Budowa transportera produktów gotowych” na terenie BSH w WrocławiuWRZESIEŃ 2019 - zabezpieczenie wykopów przy zastosowaniu ścianki typu berlińskiego oraz palisad żelbetowych przy istniejących fundamentach hali
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentu Fb-1.1 zlokalizowanego na terenie kopalni KWK „Knurów-Szczygłowice” w ramach realizacji zadania „Maksymalizacja produkcji węgla koksującego w KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów – Modernizacja ZP”.

LIPIEC 2019 projekt technologiczny posadowienia
pośredniego fundamentu przy zastosowaniu mikropali iniekcyjnych
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów hali montażowo – magazynowej oraz wiaty magazynowej na działkach nr 1728/55 oraz 1339/55 przy ulicy Budowlanych 168 w Tychach.LIPIEC 2019 - projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów przy zastosowaniu pali fundamentowych wierconych
Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopów w obrębie istniejących przenośników taśmowych wraz z propozycją jego docelowego wykończenia w ramach realizacji zadania „Budowa punktu załadunkowego węgla na samochody ciężarowe dla PGG O/Bolesław Śmiały”.LIPIEC 2019 - projekt technologiczny zabezpieczenia wykopów w obrębie istniejących przenośników taśmowych
- projekt wanny żelbetowej
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego
fundamentu słupa nr 41 linii 110 kV EC Żerań-W-wa Wschodnia / Targówek oraz fundamentu słupa nr 1 linii 110 kV EC Żerań – Bródno / Białołęka w ramach realizacji zadania „Budowa stacji 220/110 kV Praga wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna Mory”.

LIPIEC 2019 - projekt technologiczny posadowienia
pośredniego
Projekt tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów ścianką berlińską w ramach realizacji zadania „Zmiana funkcji części budynku na halę produkcyjno-magazynową” zlokalizowanej w Bielsku Białej przy ul. Witosa-Lipnik.
LIPIEC 2019 - projekt technologiczny tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów ścianką berlińską
Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopów od strony drogi pyłowej dla wykonania słupa nr 41 linii 110 kV EC Żerań-W-wa Wschodnia / Targówek w ramach realizacji zadania „Budowa stacji 220/110 kV Praga wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna Mory”CZERWIEC 2019 - projekt technologiczny zabezpieczenia
wykopów ścianką typu berlińskiego z rozporami
Projekt technologiczny podbicia budynku elektrycznego dla realizacji kanału
kablowego przyległego do budynku elektrycznego w ramach realizacji zadania
„Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań
w Warszawie”
CZERWIEC 2019 - projekt technologiczny podbicia budynku
elektrycznego dla realizacji kanału kablowego przyległego do budynku elektrycznego
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów w osi 6UXY estakady technologicznej w ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie”CZERWIEC 2019 - projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów w osi 3UXY estakady technologicznej wraz z zabezpieczeniem wykopów od strony torowiska w ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie”CZERWIEC 2019 -projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów
- zabezpieczenie wykopu ścianką typu berlińskiego
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów w osi 2UXY estakady technologicznej w ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie”CZERWIEC 2019 - projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów Komina Przemysłowego w ramach rozbudowy firmy Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład KętyCZERWIEC 2019 - projekt technologiczny posadowienia
pośredniego przy zastosowaniu pali fundamentowych wierconych
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów Hali Łącznika w ramach rozbudowy firmy Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład KętyCZERWIEC 2019 -projekt technologiczny posadowienia
pośredniego przy zastosowaniu pali fundamentowych wierconych
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów Hali Zgarowca w ramach rozbudowy firmy Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład KętyCZERWIEC 2019 - projekt technologiczny posadowienia pośredniego przy zastosowaniu pali fundamentowych wierconych
Projekt wykonawczy zabezpieczenia gazociągu na obszarach zagrożonych ruchami geodynamicznymi na odcinkach alternatywnych.SIERPIEŃ 2019 - projekt zabezpieczenia gazociągu na obszarach zagrożonych ruchami geodynamicznymi
Dot. Wzmocnienia podłoża kolumnami betonowymi zgodnie z projektem PBIM.PT.19.63 pod nazwą
„Projekt technologiczny prac geotechnicznych w ramach realizowanego fundamentu pod maszyny SORALUCE w hali H13 zakładu ALSTOM przy ulicy Metalowców 9 w Chorzowie”

CZERWIEC 2019 - zabezpieczenie fundamentów istniejących przy zastosowaniu palisady;
- projekt posadowienia pośredniego płyty fundamentowej przy zastosowaniu kolumn betonowych
Projekt tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów
ścianką berlińską w ramach realizacji zadania
„Budowa budynku centrum badawczo-rozwojowego”
w Katowicach przy ul. Szopiennickiej
MAJ 2019 -projekt tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów ścianką berlińską
Projekt zabezpieczenia wykopu grodzicami stalowymi w ramach realizacji
zadania „Zadanie 2AF 15103 – Budowa i modernizacja składów MPS i zadanie
2AF 15103/OK01 – Budowa i modernizacja składu paliw lotniczych i
samochodowych na lotnisku w Mińsku Mazowieckim”
KWIECIEŃ 2019 - zabezpieczenie wykopu grodzicami stalowymi
Projekt technologiczny fundamentu żelbetowego wraz z posadowieniem pośrednim na potrzeby budowy zbiornika na asfalt o pojemności 100m3
w ramach zadania „Budowa zbiornika o pojemności 100m3 na asfalt, na terenie wytwórni asfaltów modyfikowanych EUROVIA POLSKA S.A. w Strykowie, ul. Zakładowa 1, działki nr: 12, 13”
MARZEC 2019 - posadowienie zbiornika na asfalt poprzez oczep żelbetowy wsparty na mikropalach
Projekt technologiczny posadowienia na palach oraz mikropalach fundamentów w ramach realizacji inwestycji „Budowa transportera produktów gotowych” na terenie BSH w WrocławiuKWIECIEŃ 2019 - posadowienie słupów stalowych;
-mikropale;
-pale fundamentowe: typ CFA
Projekt odwodnienia i umocnienia ścian wykopów w ramach realizacji zadania projektowego „Kompleksowy remont gazociągu DN500 Odolanów-Adamów”
KWIECIEŃ 2019 - projekt zabezpieczenia ściany wykopów remontowanego gazociągu DN 500 przy zastosowaniu grodzic stalowych wraz z odwodnieniem wykopów;
- zabezpieczono łącznie 49 remontowanych odcinków
Projekt zabezpieczenia budynku rozdzielni przy zastosowaniu grodzic stalowych w ramach realizacji zadania „Rozbudowa młynowni kamienia wapiennego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”MARZEC 2019 - projekt zabezpieczenia budynku istniejącego z zastosowaniem grodzic stalowych;
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów F-8 oraz F-9 ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie”MARZEC 2019 - projekt posadowienia pośredniego żelbetowych stóp fundamentowych z zastosowaniem mikropali iniekcyjnych;
Projekt tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów ścianką berlińską w ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie”MARZEC 2019 Projekt tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów ścianką berlińską w ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie”
Projekt odwodnienia i umocnienia ścian wykopów w ramach realizacji zadania projektowego „Przebudowa gazociągu DN 500 relacji Śrem-Poznań w rejonie miejscowości CzmońMARZEC 2019 - projekt zabezpieczenia wykopów przy pomocy ścianek szczelnych z grodzic stalowych;
- projekt odwodnienia wykopów przy pomocy igłofiltrów;
Projekt technologiczny sposobu wykonania oraz umocnienia ścian wykopów
w ramach realizacji zadania
„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków, oś. Sidzina
MARZEC 2019 - sporządzenie projektu wykonania wykopów głębokich;
- projekt umocnienia wykopów ściankami szczelnymi z grodzic stal. ;
Projekt odwodnienia i umocnienia ścian wykopów w ramach realizacji zadania projektowego „Kompleksowy remont gazociągu DN500
Odolanów-Adamów”
LUTY 2019 - projekt zabezpieczenia wykopów przy pomocy ścianek szczelnych z grodzic stalowych (wraz z rozporami jeśli były konieczne);
- projekt odwodnienia wykopów (jeżeli były konieczne)
Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 w ZW NowaLUTY 2019 - sporządzenie opini technicznej w zakresie analizy przemieszczeń oraz osiadań silosów
Projekt technologiczny wzmocnienia gruntu kolumnami betonowymi zbiorników oleju, kotłowni wraz z budynkiem elektrycznym oraz kominów w ramach realizacji budowy kotłowni szczytowo-rezerwowej w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia ŁagiszaLUTY 2019 - projekt wzmocnienia gruntu niezbrojonymi kolumnami betonowymi pięciu budynków / obiektów
Projekt technologiczny posadowienia na mikropalach fundamentów wiaty 6B przy obiekcie MIXER 5GRUDZIEŃ 2018 - projekt posadowienia pośredniego oczepu za pośrednictwem mikropali
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokich wykopów oraz podbicia fundamentów budynku w ramach realizacji inwestycji pn. „ Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno – usługowego wraz z nową zabudową mieszkalno – usługową oraz garażem podziemnym na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżniczej 4, 6 i 6A.”GRUDZIEŃ 2018 - projekt podbicia fundamentów części istniejącej budynku w technologii Jet-grouting;
- projekt palisad z mikropali średnicy 300mm, długość 11-14m zbrojonych kształtownikami wraz z kotwieniem;
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokich wykopów przy segmencie sportowym SP nr 42 w Gdańsku przy ul. CzajkowskiegoGRUDZIEŃ 2018 - projekt palisad z mikropali średnicy 300mm, długość 11-14m zbrojonych kształtownikami wraz z kotwieniem
Zabezpieczenie wykopu pod studnię OS1 na budowie J910 w JaworznieGRUDZIEŃ 2018 - projekt technologiczny wykonania mikropali iniekcyjnych kotwionych do fundamentów
Projekt technologiczny zamienny mikropali pod belki oczepowe BO-3.1 oraz fundamenty stacji separatorów
w ramach realizacji wymiany układów przesiewania rudy
z szybów RI i RIII w rejonie ZWR Rudna
GRUDZIEŃ 2018 - projekt optymalizacyjny w zakresie długości, średnicy oraz sposobu zbrojenia mikropali pod belki oczepowe oraz fundamenty;
Zabezpieczenie wykopu palisadą VDW dla realizacji Hotelu DiamentLISTOPAD 2018 - opinia techniczna dotycząca możliwości zabezpieczenia wykopu palisadą VDW;
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokich wykopów w celu montażu osadnika 2 x 40m3
na budowie Bloku J910 w Jaworznie
PAŹDZIERNIK 2018 - projekt zabezpieczenia wykopu ścianką berlińskią wraz z płytami kotwiącymi oraz ściągami stalowymi
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokiego wykopu na potrzeby realizacji zbiornika w ramach budowy instalacji podczyszczalni ścieków
z odwadniania osadów przefermentowanych w ciągu bocznym OŚ Komorowice
PAŹDZIERNIK 2018 - projekt ścianki typu berlińskiego na wierconych palach betonowych ϕ350 zbrojonych dwuteownikiem HEB180 z wypełnieniem opinką drewnianą z kantówek 100/100
Projekt technologiczny zabezpieczenia skarpy zdegradowanej wskutek utraty stateczności na odcinku wzdłuż linii kolejowej nr 153 relacji Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki w km 8+800 do 8+900PAŹDZIERNIK 2018 - projekt zabezpieczenia ścianką typu berlińskiego na wierconych palach betonowych ϕ350 wraz z opinką wyk. z monolitycznych płyt żelbetowych
PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW DLA BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI "BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ-PSZCZYNAPAŹDZIERNIK 2018 - projekt zabezpieczenia ściankami szczelnymi z grodzic stalowych;
- projekt ścianek obudowy typu berlińskiego;
- projekt obudów typu skrzyniowego
Projekt odwodnienia i umocnienia ścian wykopów w ramach realizacji zadania projektowego „Remont odboczki Lwówek (ZZU1108b1) i odboczki Pniewy (ZZU1108b2) na gazociąg w/c DN500 relacji Kotowo-Lwówek dla skrzyżowań gazociągu z ciekami wodnymi w miejscowości Lwówek ul. Polna na dz. ew. nr 101, 89, 832 obręb Lwówek, ul. Pniewska na dz. ew. nr 131, 132 obręb Posadowo oraz miejscowości Zgierzynka na dzi. ew. nr 351/8, 351/9 obręb Zgierzynka.WRZESIEŃ 2019 - projekt zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi z grodzic stalowych;
- projekt odwodnienia wykopów przy użyciu igłofiltrów
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokiego wykopu na potrzeby realizacji zbiornika w ramach budowy instalacji podczyszczalni ścieków
z odwadniania osadów przefermentowanych w ciągu bocznym OŚ Komorowice w Bielsku-Białej
WRZESIEŃ 2019 - projekt zabezpieczenia wykopu ściankami typu berlińskiego na wiercony palach betonowych ϕ350 zbrojonych dwuteownikiem HEB120
Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 ZW NowaGRUDZIEŃ 2018 - projekt posadowienia pośredniego (mikropale);
- obliczenia płyt żelbetowych wraz z oczepami
Projekt wzmocnienia konstrukcji CSZP – mikropale iniekcyjnePAŹDZIERNIK 2018 - projekt posadowienia fundamentowów za pośrednictwem mikropali;
Projekt wstępny w zakresie zabezpieczenia gazociągu przed osuwiskami dla Inwestycji: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowacji wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Strachocina - Granica RP”WRZESIEŃ 2018 Wielokryterialny sposób zabezpieczenia gazociągu na terenie osuwiskowym:
- mikropale wiercone w układzie kozłowym;
- mikropale wiercone w układzie siatkowym;
- narzut kamienny gr. ok. 60cm;
- wykonanie drenaży;
Projekt technologiczny posadowienia na kolumnach betonowych wierconych projektowanego budynku gastronomicznego KFC w Czeladzi przy DK86SIERPIEŃ 2018 - projekt posadowiennia budynku gastronomicznego przy zastosowaniu wierconych pali fundamentowych średnicy 600mm;
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokich wykopów dla realizacji Ośrodka Zdrowia
przy ul. Kościelnej / Sportowej w Siechnicach
woj. Dolnośląskie
LIPIEC 2018 - projekt zabezpieczenia głębokich wykopów z wykorzystaniem ścianek szczelnych z grodzic wraz z kotwieniem tychże ścianek przy użyciu mikropali;
Projekt zabezpieczenia głębokich wykopów na potrzeby realizacji rurociągów wody chłodzącej na budowie J910 w JaworznieLIPIEC 2018 - projekt zabezpieczenie wykopów głębokich przy użyciu ścianek z grodzic stalowych
Projekt technologiczny posadowienia na mikropalach płyty fundamentowej C4 pod klatkę schodową przy hali produkcyjno magaynowej (obiekt nr 4, Mixer 5)CZERWIEC 2018 - projekt posadowienia płyty fundamentowej za pośrednictwem mikropali;
PROJEKT TECHNOLOGICZNY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA GŁĘBOKIEGO WYKOPU ŚCIANKĄ BERLIŃSKĄ DLA WYKONANIA NOWEGO TUNELU
I KANAŁU ZENDRY
CZERWIEC 2018 - projekt zabezpieczenia wykopów głębokich z zastosowaniem technologii ścianki typu berlińskiego kotwionej w kolumnach iniekcyjnych;
Projekt technologiczny wraz z raportem wykonania iniekcji ciśnieniowej w ramach wzmocnienia i zabezpieczenia fundamentów budynku przy ul. Partyzantów 63 w Bielsku-BiałejMAJ 2018
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokich wykopów w ramach realizacji rurociągu wody surowej na budowie Bloku J910 w JaworznieKWIECIEŃ 2018 - projekt zabezpieczenia głębokich wykopów z zastosowaniem grodzic stalowych z 1 rzędem rozparć
Projekt technologiczny posadowienia
na mikropalach dla rozbudowy i przebudowy części zespołu szkolno-przedszkolnego oraz budowy sali gimnastycznej przy zespole
szkolno-przedszkolnym w Zaborzu gm. Chybie
KWIECIEŃ 2018 - sporządzenie projektu technologicznego posadowienia budynku z zastosowaniem mikropalich zbrojonych żerdziami stalowymi
Ścianka berlińska pod studnię WP 10MARZEC 2018 - projekt ścianki typu berlińskiego celem zabezpieczenia wykopu
Ścianka berlińska pod studnię WP 10MARZEC 2018 - projekt ścianki typu berlińskiego celem zabezpieczenia wykopu
Palowanie pod fundamentu IOS CzęstochowaLUTY 2018 - projekt 26 pali fundamentowych średnicy 200mm
Projekt technologiczny tymczasowego zabezpieczenia głębokich wykopów w ramach Rozbudowy instalacji odsiarczania spalin kotłów OP230 nr 3 i 4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłowni BydgoszczSTYCZEŃ 2018 - projekt zabezpieczenia głębokich wykopów z zastosowaniem grodzic stalowych o długości 6 metrów;
Projekt technologiczny wykonania wzmocnienia gruntu pod projektowanymi fundamentami GWP1 i GWP2 na potrzeby projektu pn. „Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 ZW NowaMARZEC 2018 - projekt wzmocnienia gruntu pod fundament przy zastosowaniu studni betonowych (rozwiązanie optymalne względem pierwotnie projektowanej wymiany gruntu)
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokiego wykopu dla wykonania Komory K5 w ramach realizacji rurociągu wody surowej na budowie Bloku J910 w JaworznieMARZEC 2018 - projekt zabezpieczenia głębokiego wykopu przy zastosowaniu ścianek z grodzic stalowych oraz dwóch poziomów rozparć
Projekt technologiczny
tymczasowego zabezpieczenia
głębokiego wykopu dla
wykonania wymiany gruntu
pod projektowanym fundamentem F1 estakady
technologicznej w ramach
realizacji bloków 2x900MW w
Elektrowni Opole
LUTY 2018 - projekt zabezpieczenia
wykopu z zastosowaiem
grodzic stalowych;
- projekt rozpór stalowych wykopu;
- projekt wymiany gruntu
pod fundament
Projekt technologiczny
tymczasowego zabezpieczenia
głębokich wykopów w ramach
Rozbudowy instalacji
odsiarczania spalin kotłów
OP230 nr 3 i 4 w PGE GiEK
S.A. Oddział Elektrociepłowni
Bydgoszcz
STYCZEŃ 2018 - projekt zabezpieczenia
głębokich wykopów za
pomocą grodzic stalowych
Projekt technologiczny
wykonania wzmocnienia
gruntu pod projektowanym
fundamentem F1 estakady
technologicznej w ramach
realizacji bloków 2x900MW w
Elektrowni Opole
MARZEC 2018 - projekt 12 studni
fundamentowych
(rozwiązanie zamienne dla
pierwotnie projektowanej
wymiany gruntu na
grubość 2 metrów)
Projekt technologiczny
tymczasowego zabezpieczenia
głębokich wykopów dla realizacji
kompleksu dwóch budynków przy
ul. Chyców Potok w Zakopanem
GRUDZIEŃ 2017 - projekt zabezpieczenia
80mb wykopu z
zastosowaniem kolumn
iniekcyjnych oraz kotew
gruntowych
Projekt technologiczny
posadowienia na palach
fundamentu PF
-1 w ramach
rozbudowy zakładu produkcji
prefabrykatów betonowych o
przestawną wytwórnię betonu
wraz z infrastrukturą
technologiczną
GRUDZIEŃ 2017 - projekt 12 pali
wierconych w rurze
osłonowej średnicy
250mm
Projekt zabezpieczenia wykopów
pod budowę zbiorników
retencyjnych 2x500m3
PAŹDZIERNIK 2017 - projekt zabezpieczenia
głębokich wykopów przy
zastosowaniu ścianek z
grodzic stalowych wraz z
projektem ich kotwienia
(kotwy gruntowe)
Projekt technologiczny posadowienia na mikropalach w
ramach realizacji fundamentu
prasy w hali 6B2
– drugi etap
LISTOPAD 2017 - projekt 115 mikropali dla
posadowienia fundamentów płytowych
Projekt technologiczny
wykonania wzmocnienia gruntu
pod projektowanym
fundamentem F1 estakady
technologicznej w ramach
realizacji bloków 2x900MW w
Elektrowni Opole
PAŹDZIERNIK 2019 - projekt 4
-wariantowej,
wymiany gruntu celem
uzyskania najwyższego
stopnia optymalizacji
Projekt technologiczny
tymczasowego zabezpieczenia
głębokiego wykopu ścianką
berlińską dla usunięcia
istniejących fundamentów na dz.
364 obr. 12 Podgórze w Krakowie
przy ul. Kalwaryjskiej
WRZESIEŃ 2017 - projekt zabezpieczenia
wykopów przy
zastosowaniu ścianki typu
berlińskiego w połączeniu
z technologią kolumn
iniekcyjnych;
Wymiana ścianki szczelnej z grodzic stalowych na dopływie przed syfonem rzeki Kłodnica pod Kanałem Gliwickim w km 6+700 rz. KłodnicaSIERPIEŃ 2017 - projekt ścianki szczelnej
z grodzic stalowych;
- projekt oczepu
żelbetowego
zwieńczającego ścianki
Zabezpieczenie ściankami szczelnymi z grodzic stalowych brzegów tymczasowego zbiornika ścieków potrawiennych UHT05MAJ 2017 - zaprojektowanie grodzic stalowych stanowiących
zabezpieczenie zbiornika wraz z wskazaniem lokalizacji i sposobu montażu
Projekt technologiczny
zabezpieczenia głębokiego
wykopu dla realizacji fundamentu
prasy w hali 6B2 – drugi etap
PAŻDZIERNIK 2017 - projekt zabezpieczenia
wykopów z
wykorzystaniem ścianek
szczelnych oraz rozpór
stalowych;
- projekt zabezpieczenia wykopu z wykorzystaniem
żelbetowych murów
oporowych
Projekt technologiczny kolumn iniekcyjnych dla wykonania podbicia fundamentów budynku zabytkowego dworca kolejowegoMAJ 2017 - projekt przesłony
oporowej z niezbrojonych
kolumn iniekcyjnych
2017
Rok założenia
87
Wykonanych projektów
33
Zrealizowane budowy