Nazwa projektu Data wykonania Inwestor Zakres prac projektowych
Projekt technologiczny zamienny wykonania oczepu żelbetowego wraz z zamienną technologią grodzic stalowych na potrzeby realizacji zadania „Rozbudowa ujęcia brzegowego na rzece Białej w EC2” LIPIEC 2020 - Ścianki szczelne wraz z oczepem żelbetowym
Projekt zabezpieczenia wykopu w technologii ścianki typu berlińskiego celem wykonania zbiornika podziemnego zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Szklanej w ramach budowy hali magazynowej z zapleczem technicznym. CZERWIEC 2020 - Zabezpieczenie wykopu w technologii ścianki typu berlińskiego
Projekt zabezpieczenia wykopu w technologii ścianki typu berlińskiego od strony ul. Parkowej wzdłuż osi H na odcinku 50mb od osi 1 do osi 12 na potrzeby budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem dwupoziomowym zlokalizowanym w Chorzowie przy ul. Parkowej. MAJ 2020 - Zabezpieczenie wykopu w technologii ścianki typu berlińskiego
Projekt odcinkowego zabezpieczenia wykopu w technologii ścianki typu berlińskiego celem wykonania przejścia dla pieszych w centrum Wapienicy w ramach realizacji zadania „Rozbudowa ulicy Cieszyńskiej w Bielsku - Białej”. KWIECIEŃ 2020 - Odcinkowe zabezpieczenia wykopu w technologii ścianki typu berlińskiego
Projekt technologiczny wykonania fundamentów wraz z posadowieniem pośrednim dla przenośnika 107 w ramach realizacji zadania „Zabudowa instalacji do granulowania drobnych ziaren węgla na terenie oddziału KWK „Bolesław Śmiały””. KWIECIEŃ 2020 - Rozwiązanie zamienne wykonania fundamentów pod przynośnik taśmowy
Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopów W2 oraz W3 w ramach realizacji zadania „Modernizacja kolektora w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa” KWIECIEŃ 2020 Zabezpieczenie wykopu w formie szalunku traconego - ścianek szczelnych z grodzic stalowych w schemacie statycznie niewyznaczalnym (belka ciągła z podporami pośrednini zakończona utwierdzeniem)
Projekt technologiczny wzmocnienia gruntu kolumnami betonowymi pod fundamentem F1/01 pod obiekt nr 1 w ramach realizacji zadania „Zabudowa instalacji do granulowania drobnych ziaren węgla na terenie oddziału KWK „Bolesław Śmiały””. KWIECIEŃ 2020 - Rozwiązanie zamienne wykonania wzmocnienia gruntu dla fundamentu F1/01 pod obiekt nr 1 - kolumny betonowe
Projekt technologiczny wykonania fundamentów wraz z posadowieniem pośrednim dla przełożenia rurociągu w ramach realizacji zadania „Zabudowa instalacji do granulowania drobnych ziaren węgla na terenie oddziału KWK „Bolesław Śmiały””. KWIECIEŃ 2020 - Posadowienie fundamentów pod konstrukcję podtrzymującą rurociągi w ramach ich przekładki
Projekt technologiczny wykonania fundamentów wraz z posadowieniem pośrednim dla przenośników 103 i 106 w ramach realizacji zadania „Zabudowa instalacji do granulowania drobnych ziaren węgla na terenie oddziału KWK „Bolesław Śmiały””. MARZEC 2020 - Fundamenty pod przynośniki taśmowe
Projekt zabezpieczenia wykopu w technologii ścianki typu berlińskiego od strony ul. Parkowej wzdłuż osi H na odcinku 50mb od osi 1 do osi 12 na potrzeby budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem dwupoziomowym zlokalizowanym w Chorzowie przy ul. Parkowej. MARZEC 2020 - Zabezpieczenia wykopu w technologii ścianki typu berlińskiego
Projekt zabezpieczenia wykopu w technologii ścianki typu berlińskiego celem wykonania zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w Katowicach, u zbiegu ulic Bożogrobców i Baildona. LUTY 2020 - Zabezpieczenie wykopów celem osadzenia zbiornika retencyjnego (ścianka berlińska)
Projekt technologiczny wzmocnienia gruntu kolumnami betonowymi pod posadowienie płyty fundamentowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kętach na dz. nr 8059. LUTY 2020 - Płyta fundamentowa wzmocniona kolumnami betonowymi
Projekt technologiczny tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów w ramach realizacji zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, ul. Modelarska w Katowicach, dz. nr 70/2, 59, 69, 73/5, dz. Bogucice-Zawodzie”. LUTY 2020 - larseny z rozporami lub kotwami
Projekt technologiczny wykonania fundamentów, płyt wypełniających oraz rampy dojazdowej wagi samochodowej w ramach realizacji zadania „Budowa punktu załadunkowego węgla na samochody ciężarowe dla PGG O/Bolesław Śmiały”. LISTOPAD 2019 - fundamenty wagi samochodowej
Projekt technologiczny realizacji wykopów oraz zabezpieczenia fundamentu estakady technologicznej na potrzeby realizacji tacy rozładunkowej wraz z zbiornikiem awaryjnym w ramach realizacji zadania „Instalacja dawkowania addytywu w celu redukcji emisji rtęci dla bloku J910MW w Jaworznie”. PAŹDZIERNIK 2019 - palisada żelbetowa
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów konstrukcji wsporczej na potrzeby technologii Hali Zgarowca oraz zabezpieczenia fundamentów istniejących znajdujących się w sąsiedztwie głębokich wykopów w ramach rozbudowy firmy Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Kęty GRUDZIEŃ 2019 - palisada żelbetowa
Projekt technologiczny wzmocnienia gruntu kolumnami betonowymi pod posadowienie płyty fundamentowej budynku węzła przeróbki osadu realizowanego w Płaszowie na dz. nr 1/3. GRUDZIEŃ 2019 -wzmocnienia gruntu kolumnami betonowymi pod posadowienie płyty fundamentowej
Projekt technologiczny wykonania fundamentów, płyt wypełniających oraz rampy dojazdowej wagi samochodowej w ramach realizacji zadania „Budowa punktu załadunkowego węgla na samochody ciężarowe dla PGG O/Bolesław Śmiały”. LISTOPAD 2019 -wykonanie fundamentów, płyt wypełniających oraz rampy dojazdowej wagi samochodowej
Projekt technologiczny realizacji wykopów oraz zabezpieczenia fundamentu estakady technologicznej na potrzeby realizacji tacy rozładunkowej wraz z zbiornikiem awaryjnym w ramach realizacji zadania „Instalacja dawkowania addytywu w celu redukcji emisji rtęci dla bloku J910MW w Jaworznie”. PAŹDZIERNIK 2019 -realizacja wykopów oraz zabezpieczenie fundamentu estakady
Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopów w obrębie realizowanej wagi samochodowej oraz pomieszczenia obsługi wagi wraz z jego docelowym wykończeniem w ramach realizacji zadania „Budowa punktu załadunkowego węgla na samochody ciężarowe dla PGG O/Bolesław Śmiały”. PAŹDZIERNIK 2019 - ścianka berlińska
Projekt technologiczny wykonania przejścia podziemnego o konstrukcji żelbetowej w ramach realizacji inwestycji „Budowa transportera produktów gotowych” na terenie BSH w Wrocławiu WRZESIEŃ 2019 - projekt konstrukcyjny żelbetowego przejścia podziemnego
Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopów na potrzeby budowy przejścia podziemnego w ramach realizacji inwestycji „Budowa transportera produktów gotowych” na terenie BSH w Wrocławiu WRZESIEŃ 2019 - zabezpieczenie wykopów przy zastosowaniu ścianki typu berlińskiego oraz palisad żelbetowych przy istniejących fundamentach hali
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentu Fb-1.1 zlokalizowanego na terenie kopalni KWK „Knurów-Szczygłowice” w ramach realizacji zadania „Maksymalizacja produkcji węgla koksującego w KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów – Modernizacja ZP”. LIPIEC 2019 projekt technologiczny posadowieniapośredniego fundamentu przy zastosowaniu mikropali iniekcyjnych
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów hali montażowo – magazynowej oraz wiaty magazynowej na działkach nr 1728/55 oraz 1339/55 przy ulicy Budowlanych 168 w Tychach. LIPIEC 2019 - projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów przy zastosowaniu pali fundamentowych wierconych
Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopów w obrębie istniejących przenośników taśmowych wraz z propozycją jego docelowego wykończenia w ramach realizacji zadania „Budowa punktu załadunkowego węgla na samochody ciężarowe dla PGG O/Bolesław Śmiały”. LIPIEC 2019 - projekt technologiczny zabezpieczenia wykopów w obrębie istniejących przenośników taśmowych - projekt wanny żelbetowej
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentu słupa nr 41 linii 110 kV EC Żerań-W-wa Wschodnia / Targówek oraz fundamentu słupa nr 1 linii 110 kV EC Żerań – Bródno / Białołęka w ramach realizacji zadania „Budowa stacji 220/110 kV Praga wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna Mory”. LIPIEC 2019 - projekt technologiczny posadowieniapośredniego
Projekt tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów ścianką berlińską w ramach realizacji zadania „Zmiana funkcji części budynku na halę produkcyjno-magazynową” zlokalizowanej w Bielsku Białej przy ul. Witosa-Lipnik. LIPIEC 2019 - projekt technologiczny tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów ścianką berlińską
Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopów od strony drogi pyłowej dla wykonania słupa nr 41 linii 110 kV EC Żerań-W-wa Wschodnia / Targówek w ramach realizacji zadania „Budowa stacji 220/110 kV Praga wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna Mory” CZERWIEC 2019 - projekt technologiczny zabezpieczeniawykopów ścianką typu berlińskiego z rozporami
Projekt technologiczny podbicia budynku elektrycznego dla realizacji kanałukablowego przyległego do budynku elektrycznego w ramach realizacji zadania„Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerańw Warszawie” CZERWIEC 2019 - projekt technologiczny podbicia budynkuelektrycznego dla realizacji kanału kablowego przyległego do budynku elektrycznego
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów w osi 6UXY estakady technologicznej w ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie” CZERWIEC 2019 - projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów w osi 3UXY estakady technologicznej wraz z zabezpieczeniem wykopów od strony torowiska w ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie” CZERWIEC 2019 -projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów- zabezpieczenie wykopu ścianką typu berlińskiego
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów w osi 2UXY estakady technologicznej w ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie” CZERWIEC 2019 - projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów Komina Przemysłowego w ramach rozbudowy firmy Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Kęty CZERWIEC 2019 - projekt technologiczny posadowieniapośredniego przy zastosowaniu pali fundamentowych wierconych
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów Hali Łącznika w ramach rozbudowy firmy Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Kęty CZERWIEC 2019 -projekt technologiczny posadowieniapośredniego przy zastosowaniu pali fundamentowych wierconych
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów Hali Zgarowca w ramach rozbudowy firmy Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Kęty CZERWIEC 2019 - projekt technologiczny posadowienia pośredniego przy zastosowaniu pali fundamentowych wierconych
Projekt wykonawczy zabezpieczenia gazociągu na obszarach zagrożonych ruchami geodynamicznymi na odcinkach alternatywnych. SIERPIEŃ 2019 - projekt zabezpieczenia gazociągu na obszarach zagrożonych ruchami geodynamicznymi
Dot. Wzmocnienia podłoża kolumnami betonowymi zgodnie z projektem PBIM.PT.19.63 pod nazwą„Projekt technologiczny prac geotechnicznych w ramach realizowanego fundamentu pod maszyny SORALUCE w hali H13 zakładu ALSTOM przy ulicy Metalowców 9 w Chorzowie” CZERWIEC 2019 - zabezpieczenie fundamentów istniejących przy zastosowaniu palisady;- projekt posadowienia pośredniego płyty fundamentowej przy zastosowaniu kolumn betonowych
Projekt tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopówścianką berlińską w ramach realizacji zadania„Budowa budynku centrum badawczo-rozwojowego”w Katowicach przy ul. Szopiennickiej MAJ 2019 -projekt tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów ścianką berlińską
Projekt zabezpieczenia wykopu grodzicami stalowymi w ramach realizacjizadania „Zadanie 2AF 15103 – Budowa i modernizacja składów MPS i zadanie2AF 15103/OK01 – Budowa i modernizacja składu paliw lotniczych isamochodowych na lotnisku w Mińsku Mazowieckim” KWIECIEŃ 2019 - zabezpieczenie wykopu grodzicami stalowymi
Projekt technologiczny fundamentu żelbetowego wraz z posadowieniem pośrednim na potrzeby budowy zbiornika na asfalt o pojemności 100m3 w ramach zadania „Budowa zbiornika o pojemności 100m3 na asfalt, na terenie wytwórni asfaltów modyfikowanych EUROVIA POLSKA S.A. w Strykowie, ul. Zakładowa 1, działki nr: 12, 13” MARZEC 2019 - posadowienie zbiornika na asfalt poprzez oczep żelbetowy wsparty na mikropalach
Projekt technologiczny posadowienia na palach oraz mikropalach fundamentów w ramach realizacji inwestycji „Budowa transportera produktów gotowych” na terenie BSH w Wrocławiu KWIECIEŃ 2019 - posadowienie słupów stalowych;-mikropale;-pale fundamentowe: typ CFA
Projekt odwodnienia i umocnienia ścian wykopów w ramach realizacji zadania projektowego „Kompleksowy remont gazociągu DN500 Odolanów-Adamów” KWIECIEŃ 2019 - projekt zabezpieczenia ściany wykopów remontowanego gazociągu DN 500 przy zastosowaniu grodzic stalowych wraz z odwodnieniem wykopów;- zabezpieczono łącznie 49 remontowanych odcinków
Projekt zabezpieczenia budynku rozdzielni przy zastosowaniu grodzic stalowych w ramach realizacji zadania „Rozbudowa młynowni kamienia wapiennego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów” MARZEC 2019 - projekt zabezpieczenia budynku istniejącego z zastosowaniem grodzic stalowych;
Projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentów F-8 oraz F-9 ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie” MARZEC 2019 - projekt posadowienia pośredniego żelbetowych stóp fundamentowych z zastosowaniem mikropali iniekcyjnych;
Projekt tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów ścianką berlińską w ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie” MARZEC 2019 Projekt tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów ścianką berlińską w ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie”
Projekt odwodnienia i umocnienia ścian wykopów w ramach realizacji zadania projektowego „Przebudowa gazociągu DN 500 relacji Śrem-Poznań w rejonie miejscowości Czmoń MARZEC 2019 - projekt zabezpieczenia wykopów przy pomocy ścianek szczelnych z grodzic stalowych;- projekt odwodnienia wykopów przy pomocy igłofiltrów;
Projekt technologiczny sposobu wykonania oraz umocnienia ścian wykopów w ramach realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków, oś. Sidzina MARZEC 2019 - sporządzenie projektu wykonania wykopów głębokich;- projekt umocnienia wykopów ściankami szczelnymi z grodzic stal. ;
Projekt odwodnienia i umocnienia ścian wykopów w ramach realizacji zadania projektowego „Kompleksowy remont gazociągu DN500 Odolanów-Adamów” LUTY 2019 - projekt zabezpieczenia wykopów przy pomocy ścianek szczelnych z grodzic stalowych (wraz z rozporami jeśli były konieczne);- projekt odwodnienia wykopów (jeżeli były konieczne)
Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 w ZW Nowa LUTY 2019 - sporządzenie opini technicznej w zakresie analizy przemieszczeń oraz osiadań silosów
Projekt technologiczny wzmocnienia gruntu kolumnami betonowymi zbiorników oleju, kotłowni wraz z budynkiem elektrycznym oraz kominów w ramach realizacji budowy kotłowni szczytowo-rezerwowej w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza LUTY 2019 - projekt wzmocnienia gruntu niezbrojonymi kolumnami betonowymi pięciu budynków / obiektów
Projekt technologiczny posadowienia na mikropalach fundamentów wiaty 6B przy obiekcie MIXER 5 GRUDZIEŃ 2018 - projekt posadowienia pośredniego oczepu za pośrednictwem mikropali
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokich wykopów oraz podbicia fundamentów budynku w ramach realizacji inwestycji pn. „ Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno – usługowego wraz z nową zabudową mieszkalno – usługową oraz garażem podziemnym na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżniczej 4, 6 i 6A.” GRUDZIEŃ 2018 - projekt podbicia fundamentów części istniejącej budynku w technologii Jet-grouting;- projekt palisad z mikropali średnicy 300mm, długość 11-14m zbrojonych kształtownikami wraz z kotwieniem;
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokich wykopów przy segmencie sportowym SP nr 42 w Gdańsku przy ul. Czajkowskiego GRUDZIEŃ 2018 - projekt palisad z mikropali średnicy 300mm, długość 11-14m zbrojonych kształtownikami wraz z kotwieniem
Zabezpieczenie wykopu pod studnię OS1 na budowie J910 w Jaworznie GRUDZIEŃ 2018 - projekt technologiczny wykonania mikropali iniekcyjnych kotwionych do fundamentów
Projekt technologiczny zamienny mikropali pod belki oczepowe BO-3.1 oraz fundamenty stacji separatoróww ramach realizacji wymiany układów przesiewania rudyz szybów RI i RIII w rejonie ZWR Rudna GRUDZIEŃ 2018 - projekt optymalizacyjny w zakresie długości, średnicy oraz sposobu zbrojenia mikropali pod belki oczepowe oraz fundamenty;
Zabezpieczenie wykopu palisadą VDW dla realizacji Hotelu Diament LISTOPAD 2018 - opinia techniczna dotycząca możliwości zabezpieczenia wykopu palisadą VDW;
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokich wykopów w celu montażu osadnika 2 x 40m3na budowie Bloku J910 w Jaworznie PAŹDZIERNIK 2018 - projekt zabezpieczenia wykopu ścianką berlińskią wraz z płytami kotwiącymi oraz ściągami stalowymi
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokiego wykopu na potrzeby realizacji zbiornika w ramach budowy instalacji podczyszczalni ściekówz odwadniania osadów przefermentowanych w ciągu bocznym OŚ Komorowice PAŹDZIERNIK 2018 - projekt ścianki typu berlińskiego na wierconych palach betonowych ϕ350 zbrojonych dwuteownikiem HEB180 z wypełnieniem opinką drewnianą z kantówek 100/100
Projekt technologiczny zabezpieczenia skarpy zdegradowanej wskutek utraty stateczności na odcinku wzdłuż linii kolejowej nr 153 relacji Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki w km 8+800 do 8+900 PAŹDZIERNIK 2018 - projekt zabezpieczenia ścianką typu berlińskiego na wierconych palach betonowych ϕ350 wraz z opinką wyk. z monolitycznych płyt żelbetowych
PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW DLA BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI "BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ-PSZCZYNA PAŹDZIERNIK 2018 - projekt zabezpieczenia ściankami szczelnymi z grodzic stalowych;- projekt ścianek obudowy typu berlińskiego;- projekt obudów typu skrzyniowego
Projekt odwodnienia i umocnienia ścian wykopów w ramach realizacji zadania projektowego „Remont odboczki Lwówek (ZZU1108b1) i odboczki Pniewy (ZZU1108b2) na gazociąg w/c DN500 relacji Kotowo-Lwówek dla skrzyżowań gazociągu z ciekami wodnymi w miejscowości Lwówek ul. Polna na dz. ew. nr 101, 89, 832 obręb Lwówek, ul. Pniewska na dz. ew. nr 131, 132 obręb Posadowo oraz miejscowości Zgierzynka na dzi. ew. nr 351/8, 351/9 obręb Zgierzynka. WRZESIEŃ 2019 - projekt zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi z grodzic stalowych;- projekt odwodnienia wykopów przy użyciu igłofiltrów
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokiego wykopu na potrzeby realizacji zbiornika w ramach budowy instalacji podczyszczalni ściekówz odwadniania osadów przefermentowanych w ciągu bocznym OŚ Komorowice w Bielsku-Białej WRZESIEŃ 2019 - projekt zabezpieczenia wykopu ściankami typu berlińskiego na wiercony palach betonowych ϕ350 zbrojonych dwuteownikiem HEB120
Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 ZW Nowa GRUDZIEŃ 2018 - projekt posadowienia pośredniego (mikropale);- obliczenia płyt żelbetowych wraz z oczepami
Projekt wzmocnienia konstrukcji CSZP – mikropale iniekcyjne PAŹDZIERNIK 2018 - projekt posadowienia fundamentowów za pośrednictwem mikropali;
Projekt wstępny w zakresie zabezpieczenia gazociągu przed osuwiskami dla Inwestycji: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowacji wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Strachocina - Granica RP” WRZESIEŃ 2018 Wielokryterialny sposób zabezpieczenia gazociągu na terenie osuwiskowym:- mikropale wiercone w układzie kozłowym;- mikropale wiercone w układzie siatkowym;- narzut kamienny gr. ok. 60cm;- wykonanie drenaży;
Projekt technologiczny posadowienia na kolumnach betonowych wierconych projektowanego budynku gastronomicznego KFC w Czeladzi przy DK86 SIERPIEŃ 2018 - projekt posadowiennia budynku gastronomicznego przy zastosowaniu wierconych pali fundamentowych średnicy 600mm;
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokich wykopów dla realizacji Ośrodka Zdrowiaprzy ul. Kościelnej / Sportowej w Siechnicachwoj. Dolnośląskie LIPIEC 2018 - projekt zabezpieczenia głębokich wykopów z wykorzystaniem ścianek szczelnych z grodzic wraz z kotwieniem tychże ścianek przy użyciu mikropali;
Projekt zabezpieczenia głębokich wykopów na potrzeby realizacji rurociągów wody chłodzącej na budowie J910 w Jaworznie LIPIEC 2018 - projekt zabezpieczenie wykopów głębokich przy użyciu ścianek z grodzic stalowych
Projekt technologiczny posadowienia na mikropalach płyty fundamentowej C4 pod klatkę schodową przy hali produkcyjno magaynowej (obiekt nr 4, Mixer 5) CZERWIEC 2018 - projekt posadowienia płyty fundamentowej za pośrednictwem mikropali;
PROJEKT TECHNOLOGICZNY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA GŁĘBOKIEGO WYKOPU ŚCIANKĄ BERLIŃSKĄ DLA WYKONANIA NOWEGO TUNELUI KANAŁU ZENDRY CZERWIEC 2018 - projekt zabezpieczenia wykopów głębokich z zastosowaniem technologii ścianki typu berlińskiego kotwionej w kolumnach iniekcyjnych;
Projekt technologiczny wraz z raportem wykonania iniekcji ciśnieniowej w ramach wzmocnienia i zabezpieczenia fundamentów budynku przy ul. Partyzantów 63 w Bielsku-Białej MAJ 2018
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokich wykopów w ramach realizacji rurociągu wody surowej na budowie Bloku J910 w Jaworznie KWIECIEŃ 2018 - projekt zabezpieczenia głębokich wykopów z zastosowaniem grodzic stalowych z 1 rzędem rozparć
Projekt technologiczny posadowieniana mikropalach dla rozbudowy i przebudowy części zespołu szkolno-przedszkolnego oraz budowy sali gimnastycznej przy zespoleszkolno-przedszkolnym w Zaborzu gm. Chybie KWIECIEŃ 2018 - sporządzenie projektu technologicznego posadowienia budynku z zastosowaniem mikropalich zbrojonych żerdziami stalowymi
Ścianka berlińska pod studnię WP 10 MARZEC 2018 - projekt ścianki typu berlińskiego celem zabezpieczenia wykopu
Ścianka berlińska pod studnię WP 10 MARZEC 2018 - projekt ścianki typu berlińskiego celem zabezpieczenia wykopu
Palowanie pod fundamentu IOS Częstochowa LUTY 2018 - projekt 26 pali fundamentowych średnicy 200mm
Projekt technologiczny tymczasowego zabezpieczenia głębokich wykopów w ramach Rozbudowy instalacji odsiarczania spalin kotłów OP230 nr 3 i 4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłowni Bydgoszcz STYCZEŃ 2018 - projekt zabezpieczenia głębokich wykopów z zastosowaniem grodzic stalowych o długości 6 metrów;
Projekt technologiczny wykonania wzmocnienia gruntu pod projektowanymi fundamentami GWP1 i GWP2 na potrzeby projektu pn. „Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 ZW Nowa MARZEC 2018 - projekt wzmocnienia gruntu pod fundament przy zastosowaniu studni betonowych (rozwiązanie optymalne względem pierwotnie projektowanej wymiany gruntu)
Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokiego wykopu dla wykonania Komory K5 w ramach realizacji rurociągu wody surowej na budowie Bloku J910 w Jaworznie MARZEC 2018 - projekt zabezpieczenia głębokiego wykopu przy zastosowaniu ścianek z grodzic stalowych oraz dwóch poziomów rozparć
Projekt technologicznytymczasowego zabezpieczeniagłębokiego wykopu dlawykonania wymiany gruntupod projektowanym fundamentem F1 estakadytechnologicznej w ramachrealizacji bloków 2x900MW wElektrowni Opole LUTY 2018 - projekt zabezpieczeniawykopu z zastosowaiemgrodzic stalowych;- projekt rozpór stalowych wykopu;- projekt wymiany gruntupod fundament
Projekt technologicznytymczasowego zabezpieczeniagłębokich wykopów w ramachRozbudowy instalacjiodsiarczania spalin kotłówOP230 nr 3 i 4 w PGE GiEKS.A. Oddział ElektrociepłowniBydgoszcz STYCZEŃ 2018 - projekt zabezpieczeniagłębokich wykopów zapomocą grodzic stalowych
Projekt technologicznywykonania wzmocnieniagruntu pod projektowanymfundamentem F1 estakadytechnologicznej w ramachrealizacji bloków 2x900MW wElektrowni Opole MARZEC 2018 - projekt 12 studnifundamentowych(rozwiązanie zamienne dlapierwotnie projektowanejwymiany gruntu nagrubość 2 metrów)
Projekt technologicznytymczasowego zabezpieczeniagłębokich wykopów dla realizacjikompleksu dwóch budynków przyul. Chyców Potok w Zakopanem GRUDZIEŃ 2017 - projekt zabezpieczenia80mb wykopu zzastosowaniem kolumniniekcyjnych oraz kotewgruntowych
Projekt technologicznyposadowienia na palachfundamentu PF-1 w ramachrozbudowy zakładu produkcjiprefabrykatów betonowych oprzestawną wytwórnię betonuwraz z infrastrukturątechnologiczną GRUDZIEŃ 2017 - projekt 12 paliwierconych w rurzeosłonowej średnicy250mm
Projekt zabezpieczenia wykopówpod budowę zbiornikówretencyjnych 2x500m3 PAŹDZIERNIK 2017 - projekt zabezpieczeniagłębokich wykopów przyzastosowaniu ścianek zgrodzic stalowych wraz zprojektem ich kotwienia(kotwy gruntowe)
Projekt technologiczny posadowienia na mikropalach wramach realizacji fundamentuprasy w hali 6B2– drugi etap LISTOPAD 2017 - projekt 115 mikropali dlaposadowienia fundamentów płytowych
Projekt technologicznywykonania wzmocnienia gruntupod projektowanymfundamentem F1 estakadytechnologicznej w ramachrealizacji bloków 2x900MW wElektrowni Opole PAŹDZIERNIK 2019 - projekt 4-wariantowej,wymiany gruntu celemuzyskania najwyższegostopnia optymalizacji
Projekt technologicznytymczasowego zabezpieczeniagłębokiego wykopu ściankąberlińską dla usunięciaistniejących fundamentów na dz.364 obr. 12 Podgórze w Krakowieprzy ul. Kalwaryjskiej WRZESIEŃ 2017 - projekt zabezpieczeniawykopów przyzastosowaniu ścianki typuberlińskiego w połączeniuz technologią kolumniniekcyjnych;
Wymiana ścianki szczelnej z grodzic stalowych na dopływie przed syfonem rzeki Kłodnica pod Kanałem Gliwickim w km 6+700 rz. Kłodnica SIERPIEŃ 2017 - projekt ścianki szczelnejz grodzic stalowych;- projekt oczepużelbetowegozwieńczającego ścianki
Zabezpieczenie ściankami szczelnymi z grodzic stalowych brzegów tymczasowego zbiornika ścieków potrawiennych UHT05 MAJ 2017 - zaprojektowanie grodzic stalowych stanowiącychzabezpieczenie zbiornika wraz z wskazaniem lokalizacji i sposobu montażu
Projekt technologicznyzabezpieczenia głębokiegowykopu dla realizacji fundamentuprasy w hali 6B2 – drugi etap PAŻDZIERNIK 2017 - projekt zabezpieczeniawykopów zwykorzystaniem ścianekszczelnych oraz rozpórstalowych;- projekt zabezpieczenia wykopu z wykorzystaniemżelbetowych murówoporowych
Projekt technologiczny kolumn iniekcyjnych dla wykonania podbicia fundamentów budynku zabytkowego dworca kolejowego MAJ 2017 - projekt przesłonyoporowej z niezbrojonychkolumn iniekcyjnych
2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy