Projekt ścianki berlińskiej – Lublin

Otrzymaliśmy zlecenie na projekt ścianki berlińskiej, która to zabezpieczy wykop od strony północnej. Projekt technologiczny zrealizowaliśmy dla firmy AQUA-ODWIERT, od której też otrzymaliśmy szczegółowe wytyczne co do ścianki. Często służymy pomocą firmom wykonawczym, które na przykład nie mają mocy projektowych lub w ogóle Projektanta na etacie. Nasz dział projektowy ma świadomość jak krótka droga wjedzie od momentu rozpoczęcia budowy do wykonania zabezpieczenia wykopu, więc idąc za potrzebą oferuje bardzo dogodne terminy realizacji opracowań. Zdarzały się zlecenia, gdy wytyczne otrzymywaliśmy w piątek, a już w poniedziałek rano geodeta tyczył zaprojektowane przez nas obudowy wykopów. Zachęcamy zatem do kontaktu. Wracając do tematu rzeczonej obudowy wykopu. Zaprojektowaliśmy ściankę typu berlińskiego odsuniętą od realizowanej płyty fundamentowej wzdłuż północnej granicy działki. Otrzymaliśmy także szczegółowe informacje jakimi profilami stalowymi dysponuje Wykonawca, które w odpowiedzi na prośbę zastosowaliśmy w Projekcie.

Projekt ścianki berlińskiej – szczegółowe rozwiązania

Zaprojektowaliśmy odcinkową obudowę wykopu przy budynku “B”, segment “B3” w kierunku segmentu “B2”. Obudowę odsunęliśmy od obrysu fundamentów na około metr, uzyskując tym samym przestrzeń roboczą. Ściankę zaprojektowaliśmy na profilach szerokostopowych HEA 300 o długości od 7,0 m do 9,0 m. Dobraliśmy zmienny rozstaw profili (od 1,5 do 2,1 m) w zależności od głębokości wykopu oraz działających obciążeń w koronie ścianki. Ściankę Zamawiający wykona w układzie wspornikowym. Zostanie ona wciśnięta niewibracyjnie w grunt lub też osadzona w otworach wypełnionych mieszanką betonową. Jako, że Wykonawca dysponuje wiertłem średnicy 500 mm, toteż po sprawdzeniu obliczeniowym taką też średnicę wiercenia wydaliśmy. W części przegłębienia wydaliśmy dodatkowo zastrzał ukośny oraz przyporę ziemną, która to ma funkcję zapewnienia stateczności. Pomiędzy słupami ścianki zastosowaliśmy opinkę drewnianą wykonaną z krawędziaków o przekroju 100*100 mm.

Dane materiałowe

Obliczyliśmy, że wszystkie elementy stalowe zostaną wykonane w klasie stali S235. Wiodącym warunkiem obliczeniowym przy projektowaniu zabezpieczenia wykopu było zapewnienie stateczności obudowy. Przekrój opinki drewnianej dobraliśmy w oparciu o wartości obliczeniowe parcia na obudowę wykopu. Zastrzał doprojektowaliśmy z mniejszego profilu (HEB 200), czym ułatwiliśmy znacznie Wykonawcy spawanie. Zachęcamy do kontaktu, jesteśmy otwarci na rozmowę. Bardzo często zdarzało się, czy na własnych kontraktach, czy projektując na zlecenie korelowanie części rozwiązań wykonawczych ze stanami magazynowymi. Zdarzało się nam też nierzadko, że w momencie realizacji dany profil lub element nie był dostępny “od ręki”. Wówczas przeliczaliśmy ponownie rozwiązanie i dostosowywaliśmy się do możliwości rynku. Pracujemy zgodnie z zasadą, że tematy projektowe się później realizuje, a nie tylko “wypycha”.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy