12
05.2023

Wzmocnienie gruntu Poznań

Wzmocnienie gruntu Poznań “Wzmocnienie gruntu Poznań” to kolejna z naszych realizacji na naszym autorskim projekcie. Otrzymaliśmy zapytanie na… zabezpieczenie wykopu pod wymianę gruntu. Zaczęliśmy dogłębnie analizować temat by znaleźć jakąś zasadność tego rozwiązania. Z wyliczeń wychodziły nam astronomiczne kwoty, a byliśmy dopiero na etapie zabezpieczenia wykopów. Woda gruntowa była bardzo płytko, a grunty silnie przepuszczalne. […]

12
05.2023

Pale pod Urząd Gminy – Nowe Miasto nad Wartą

Pale pod Urząd Gminy – wybór technologii Pale pod Urząd Gminy to kolejna z naszych realizacji, gdzie wspieraliśmy Generalnego Wykonawcę w realizowaniu Inwestycji publicznej. Co ciekawe, pierwotnie otrzymaliśmy zapytanie ofertowe na zabezpieczenie wykopów dla wykonania wymiany gruntu. Wymiana gruntu była przewidziana na znaczną głębokość, około 4-5 metrów od poziomu terenu. Ponadto, wzięliśmy pod uwagę bliskość […]

04
04.2022

Projekt wzmocnienia gruntu wraz z projektem fundamentów – Bielsko-Biała

Projekt wzmocnienia gruntu wraz z projektem fundamentów Opracowaliśmy autorski projekt wzmocnienia gruntu pod fundamentami wraz z projektem rzeczonych fundamentów na potrzeby posadowienia budynku mieszkalno-usługowego. Projekt zrealizowaliśmy we współpracy z firmą Alfa-Cieszyn sp. z o. o., która to realizowała kompleksowo konstrukcję budynku wraz z wykopami. Otrzymaliśmy projekt budynku wraz z geologią i przystąpiliśmy do pracy. Uzgodniliśmy, […]

16
08.2021

Dom na kolumnach betonowych – Jaworze

Dom na kolumnach betonowych – wstęp “Dom na kolumnach betonowych” to nasz autorski projekt wzmocnienia podłoża gruntowego na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Otrzymaliśmy zapytanie ofertowego na wykonanie wzmocnienia podłoża, a także na wykonanie płyty fundamentowej. Przeanalizowaliśmy warunki gruntowe po czym doszliśmy wspólnie do wniosku, iż konieczne będzie wykonanie wzmocnienia podłoża, gdyż w poziomie posadowienia […]

31
03.2021

Wzmocnienie gruntu na terenie Elektrociepłowni – Częstochowa

Wzmocnienie gruntu pod obiekty przemysłowe Zaprojektowaliśmy oraz wykonaliśmy wzmocnienie gruntu pod obiektami przemysłowymi na terenie EC Częstochowa. O szczegółach opracowania Projektu Technologicznego mogą Państwo przeczytać <tutaj>. Odbyliśmy wizję lokalną na budowie, gdzie poczyniliśmy wszelkie niezbędne ustalenia. Uważamy, iż nie można zrealizować prawidłowo budowy bez uprzedniego zobaczenia placu budowy. Dzięki temu eliminujemy wiele przeszkód i utrudnień […]

20
03.2021

Wzmocnienie kolumnami betonowymi fundamentów -Siemianowice Śląskie

Wzmocnienie kolumnami betonowymi fundamentów Wykonaliśmy wzmocnienie kolumnami betonowymi fundamentów wespół z zaprzyjaźnioną firmą budowlaną z którą współpracujemy. Opracowaliśmy także Projekt Technologiczny na potrzeby realizacji tej Inwestycji, o którym mogą Państwo przeczytać <kliknij tutaj>. Odbyliśmy także wizję lokalną przed przystąpieniem do prac projektowych oraz wykonawczych. Dzięki temu od razu mogliśmy dobrać technologię i sprzęt odpowiedni do […]

12
03.2021

Kolumny betonowe – wzmocnienie gruntu – Częstochowa

Kolumny betonowe jako wzmocnienie podłoża Zaprojektowaliśmy kolumny betonowe celem wzmocnienia podłoża gruntowego pod realizowane obiekty. Wzmocniliśmy gruntu pod budowę filtra workowego, silosu DSI, silosu ACI, budynku elektrycznego oraz wentylatora wraz z podporami kanałów. Przeanalizowaliśmy dokładnie dokumentację geologiczną po czym stwierdziliśmy, iż posadowienie bezpośrednie bez stosowania dodatkowych zabiegów byłoby niemożliwe. Wzmocnienie gruntu w formie kolumn betonowych […]

23
04.2020
Wzmocnienie gruntu po wykonaniu betonu niekonstrukcyjnego.

Kolumny betonowe – KWK Bolesław Śmiały (Śląsk)

Kolumny betonowe jako wzmocnienie gruntu. Kontynuując prace na terenie KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych wykonaliśmy kolumny betonowe pod posadowienie płyty fundamentowej PF1. Wykonaliśmy także szereg innych prac o czym można przeczytać tutaj: 1 2 3. Wzmocnienie gruntu palami wierconymi w formie kolumn bet. stanowi rozwiązanie zamienne dla uprzednio projektowanej wymiany gruntu pod płytą fundamentową. […]

22
04.2020
Wzmocnienie gruntu po wykonaniu betonu niekonstrukcyjnego.

Kolumny betonowe – KWK Bolesław Śmiały (śląsk)

Kolumny betonowe jako wzmocnienie gruntu. Kontynuując prace na terenie KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych wykonaliśmy kolumny betonowe pod posadowienie płyty fundamentowej PF1. Wzmocnienie gruntu kolumnami betonowymi stanowi rozwiązanie zamienne dla uprzednio projektowanej wymiany gruntu pod płytą fundamentową. W miejscu wykonywania płyty fundamentowej występowały grunty słabonośne, głównie pyły i gliny pylaste w stanie plastycznym o […]

13
02.2020
kolumny betonowe

Kraków – kolumny betonowe

Kolumny betonowe, wykop pod budynek W ramach zadania inwestycyjnego “Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów” zakończyliśmy prace zgodnie z autorskim projektem dot. wykonania prac związanych z wykonaniem wykopu pod budynek do poziomu spodu chudego betonu oraz wzmocnienia gruntu kolumnami betonowymi pod posadowienie płyty fundamentowej budynku węzła przeróbki osadu. […]

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy