Projekt i realizacja palowania pod basen

Projekt i realizacja palowania to tematy, które najczęściej wykonujemy i na swój sposób najbardziej lubimy. Co prawda realizujemy szereg tematów stricte projektowych, sporadycznie wykonujemy realizacje w oparciu o projekt opracowany przez jednostkę zewnętrzną. Nie mniej, tematy łączne są najbardziej korzystne, gdyż wtedy zawsze możemy sprawnie reagować w razie jakichkolwiek problemów na budowie. Wówczas też projektowanie rozpoczynamy od doboru sprzętu, używając którego realizacja jest jak najbardziej technicznie możliwa do wykonania. Tym razem postąpiliśmy tak samo. Prace rozpoczęliśmy od odbycia wizji lokalnej, gdzie od razu rozpoznaliśmy problemy natury technicznej i logistycznej i już wtedy wiedzieliśmy jakim sprzętem wykonamy prace. Następnie przeanalizowaliśmy dane otrzymane przez Głównego Projektanta. W ramach tych danych otrzymaliśmy wymiary elementów konstrukcyjnych oraz reakcje podporowe pod słupami nośnymi. Następnie przeanalizowaliśmy dane zawarte w rozpoznaniu geologicznym i przystąpiliśmy do pracy.

Reakcje podporowe pod niektórymi słupami konstrukcji były stosunkowo wysokie jak na obiekt o niedużej wysokości i sięgały niespełna 2900 kN. Wiedzieliśmy, że prace są możliwe do wykonania (dla większości zakresu) wyłącznie niedużym, mobilnym sprzętem, zatem przystąpiliśmy do segregowania słupów ze względu na występujące obciążenia. Podzieliliśmy je na grupy, gdzie wystarczający będzie monopal i kolejne wielokrotności ilości pali. Ze względu na występowanie warstwy nośnej na różnych głębokościach, dodatkowo optymalizowaliśmy długości pali, jednakże szczegółowo je kontrolowaliśmy bezpośrednio na budowie. W ten sposób otrzymaliśmy rozwiązanie zarówno bezpieczne, jak i w pełni zoptymalizowane.

Projekt i realizacja palowania – rozwiązania szczegółowe

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy łącznie 89 sztuk pali. Wszystkie pale wykonaliśmy jako wiercone typu CFA. Stosowaliśmy beton palowy klasy C30/37, natomiast elementy zbrojeniowe wykonaliśmy ze stali klasy A-IIIN. Zbrojenie wykonaliśmy w formie odcinkowych koszy zbrojeniowych, które to wkładaliśmy do świeżo wykonanych pali ręcznie. Ze względu na to, że lokalnie należało wykonać pale w grupach po 3-4 sztuki, by zapobiec “przelewaniu się” mieszanki betonowej pale wykonywaliśmy etapowo dla danej z grup. Całość prac przebiegła sprawnie i poprawnie.

Szczegółowo o samej realizacji, wraz z materiałem zdjęciowym, mogą się Państwo zapoznać <tutaj>.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy