Projekt kotwionego zabezpieczenia wykopów

Opracowaliśmy projekt kotwionego zabezpieczenia wykopów na potrzeby wykonania części podziemnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Ustaliliśmy, że zabezpieczenie zaprojektujemy od strony północnej, wschodniej i południowej, natomiast od strony zachodniej Wykonawca wykona rozkop. Otrzymaliśmy materiały do projektowania tj. podstawowe rzuty i przekroje oraz wyniki rozpoznania geologicznego i przystąpiliśmy do pracy. Ze względu na wymiary budynku w stosunku do wymiarów działki ustaliliśmy, że od strony południowej i zachodniej zabezpieczenie będzie zarazem szalunkiem dla kondygnacji podziemnej. Natomiast od strony północnej zabezpieczenie wykopów będzie odsunięte od budynku. W pierwszym odruchu zebraliśmy rzędne z Mapy Do Celów Projektowych. Na ich podstawie określiliśmy rzeczywiste głębokości wykopów na danych odcinkach. Następnie przystąpiliśmy do doboru technologii. Ze względu na niewielką ilość dostępnej przestrzeni, występowanie ZWG powyżej dna wykopu oraz znaczne obciążenia zdecydowaliśmy się na palisadę z pali wierconych.

Projekt kotwionego zabezpieczenia wykopów – rozwiązania

Zaprojektowaliśmy zabezpieczenie w formie palisady wierconej zbrojonej profilami stalowymi. Dobraliśmy średnicę wiercenia 400 mm ze względu na ograniczenie w dostępnej przestrzeni. Zbrojenie palisady różnicowaliśmy w zależności od rozpatrywanego odcinka, które różnią się głębokością wykopu oraz obciążeniem naziomu. Obliczyliśmy zatem zbrojenie wykonane z profili IPE 160, HEB 140 oraz HEB 180. Dzięki takiej optymalizacji zredukowaliśmy maksymalnie ilość stali profilowej niezbędnej do wykonania zadania, co w sposób znaczący przekłada się na koszty jego wykonania. Wszystkie odcinki zabezpieczenia zaprojektowaliśmy jako kotwione mikropalami kotwiącymi. Tu również wykonaliśmy stosowne zabiegi optymalizacyjne. Różnicowaliśmy ilość niezbędnych kotwień, długości mikropali kotwiących oraz przekrój kleszczy. Kleszcze zaprojektowaliśmy o przekroju od IPE 140, przez HEB 140 do HEB180. Wszystkie kleszcze dobraliśmy w układzie podwójnym, spawane do zbrojenia palisady. W celu ich przyspawania wydaliśmy wytyczną, iż należy uprzednio wykonać bruzdę w palisadzie. Można także skręcić kleszcze do wyprofilowanego lica betonu tworzącego palisadę.

Wszystkie elementy stalowe zaprojektowaliśmy ze stali profilowej w klasie S355. Zdecydowaliśmy się na stal twardą z czystej znajomości rynku – różnica w zakupie stali twardej względem miękkiej jest nieduża. Natomiast znacząca redukcja kilogramów stali na budowie to przeogromna oszczędność. Beton na palisadę wydaliśmy w klasie C30/37. Dla mikropali kotwiących podaliśmy średnice wiercenia, długości, nachylenia oraz typ żerdzi. Dobraliśmy żerdzie z których my najczęściej korzystamy jako Wykonawca specjalistycznych robót geotechnicznych. Nie mniej, podaliśmy także wszelkie charakterystyczne parametry wytrzymałościowe, by Wykonawca prac miał możliwość ewentualnej zamiany systemu. Bywa, iż zamiana systemu jest konieczna ze względu na dostępny sprzęt wiertniczy, w tym głowice kotwiarek. Czasem też konieczność jakiejkolwiek zamiany wynika z aktualnej sytuacji na rynku, tj. dostępności materiałów na czas realizacji.

Zachęcamy do współpracy, zarówno w tematach projektowych, jak i wykonawczych.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy