Projekt umocnienia ścian wykopów

Opracowaliśmy relatywnie obszerny projekt umocnienia ścian wykopów wraz z obliczeniami wymagalnego odwodnienia. Projekt opracowaliśmy we współpracy z firmą Wiertconsulting sp. o. o., która to była Głównym Projektantem części liniowej. Projekt dotyczył umocnienia oraz odwodnienia (jeżeli będzie konieczne) wykopów na potrzeby budowy gazociągu relacji Dworzysko-Chojnice. Rzeczony gazociąg przebiega przez dwa województwa – Pomorskie oraz Kujawsko-Pomorskie. Łączna długość projektowanego odcinka wynosiła ponad 70 km w rzucie (ostatnia komora w kilometrażu około 69+700) zatem taki temat to nie lada gratka dla naszego działu projektowego. Otrzymaliśmy materiały do projektowania i przystąpiliśmy do ich analizy oraz projektowania.

W pierwszym odruchu usystematyzowaliśmy dane. Projekt składał się niejako z dwóch części tj. wykopy liniowe oraz komory przeciskowe. Ponumerowaliśmy zatem wszystkie komory (z podziałem na nadawcze i odbiorcze). Dodatkowo wskazaliśmy dla każdej w zbiorczym zestawieniu jej kilometraż, by każdorazowo łatwo było każdą z nich odszukać. Ponadto, równolegle w zestawieniu zbiorczym dla każdej z komór przypisaliśmy odpowiadający profil geologiczny, jej wymiary oraz głębokość poniżej poziomu terenu. Dla wykopów liniowych postąpiliśmy analogicznie, z tym że podzieliliśmy odcinki ze względu na kilometraż oraz najbliższe otwory geologiczne. Dzięki dobremu usystematyzowaniu danych w późniejszym etapie ograniczyliśmy do maksimum czas potrzebny na zbieranie danych.

Praca nad projektem

Następnie przystąpiliśmy do obliczeń stateczności. Długości oraz typy grodzic obliczaliśmy posiłkując się specjalistycznym oprogramowaniem z pakietu GEO-5. Przeanalizowaliśmy każdy z wykopów, zarówno każdą z komór, jak i każdy odcinek wykopów liniowych. Zależało nam, by rozwiązanie było bezpieczne, ale też każdorazowo zoptymalizowane. Równolegle prowadziliśmy obliczenia oraz wprowadzaliśmy ich wyniki do uprzednio sporządzonego arkusza kalkulacyjnego.  Dzięki temu zarazem otrzymaliśmy zestawienie do wklejenia w części opisowej, jak i przede wszystkim dostaliśmy solidną pomoc do wykonania wszystkich niezbędnych rysunków. Jednakże przed rozpoczęciem rysowania obliczyliśmy niezbędne odwodnienia dla wszystkich komór oraz odcinków wykopów. W ostatnim etapie wykonaliśmy najbardziej czasochłonny etap, czyli rozrysowanie wszystkich obudów wykopów. Wykonaliśmy zarówno rzuty wszystkich umocnień wykopów, nanieśliśmy obudowy na PZT oraz wykonaliśmy przekroje poprzeczne dla każdej komory. Jeżeli odwodnienie w formie instalacji igłofiltrowej było konieczne, to też je nanieśliśmy. W ten sposób otrzymaliśmy solidnie zrobione, całkiem obszerne opracowanie.

Projekt umocnienia ścian wykopów w liczbach

Poniżej przedstawiamy, w formie ciekawostki, zestawienie ilościowe dla opracowania, które wykonaliśmy:

  • Łącznie opracowanie opiewało na 436 stron, przy czym część rysunkowa to aż 361 rysunków;
  • Dla każdej komory nadawczej oraz odbiorczej wykonaliśmy rzut oraz przekrój na jednym arkuszu rysunkowym, jeżeli rozbilibyśmy je na oddzielne rysunki to ilość stron wzrosła by o 176 stron;
  • W ramach części opisowej zamieściliśmy wyłącznie przykład obliczeniowy oraz zestawienia rezultatów. Jeżeli natomiast zamieścilibyśmy obliczenia dla wszystkich komór oraz odcinków i przeznaczylibyśmy zaledwie 7 stron na raport z obliczeń dla każdego z elementów, to objętość opracowania wzrosłaby aż o 2513 stron!
  • Nasi Projektanci (Projektant oraz Sprawdzający) musieli złożyć łącznie 2912 podpisów (po 1456 sztuk każdy)!
  • Łączna powierzchnia zaprojektowanych zabezpieczeń to około 378,2 tys. m2 obudów!

Zachęcamy zatem do wysyłania zapytań na tematy projektowe – z pewnością odpowiemy i postaramy się pomóc. Otrzymacie Państwo solidnie zrobione, zoptymalizowane, a zarazem bezpieczne rozwiązanie dla każdego z przypadków.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy