Kolumny betonowe na kopalni

Kolumny betonowe na kopalni to kolejny nasz temat projektowo-wykonawczy, który zrealizowaliśmy. Wzmocnienie gruntu oraz posadowienie pośrednie zaprojektowaliśmy, a następnie wykonaliśmy pod posadowienie:

  • stacji przesiewania;
  • załadowni;
  • czterech mostów przenośnikowych

Prace projektowo-wykonawcze wykonaliśmy we współpracy z dwoma firmami, tj. CARBO-ECO oraz CARBOAUTOMATYKA. O samej realizacji mogą Państwo przeczytać <tutaj>. Skupmy się zatem na zagadnieniach czysto projektowych. Standardowo, otrzymaliśmy rozpoznanie geologiczne, podstawowe rzuty i przekroje, a także modele obliczeniowe. Modele obliczeniowe uzupełniliśmy o kolumny betonowe lub pale fundamentowe. Ze względów wykonawczych wszystkie pale i kolumny zaprojektowaliśmy o tej samej średnicy wiercenia. Jest to stosunkowo wygodne dla nas jako Wykonawcy, gdyż w ten sposób unikamy zbędnego przezbrajania się na budowie. Daje to także pewną swobodę w działaniu – możemy płynnie przejść z jednego fundamentu na drugi bez zbędnych przestojów.

Mając pewne doświadczenie w pracy na terenie KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast odbyliśmy uprzednio wizję lokalną. Tym razem dojazd do miejsca prowadzenia prac nie był tak ograniczony jak uprzednio. Była to dla nas bardzo istotna informacja, gdyż planowaliśmy współpracę z węzłem betoniarskim dysponującym bardzo pojemnymi, dużymi betonowozami. Uprzednio występowały pewne ograniczenia wysokościowe i wówczas musieliśmy sięgać po mniejsze, mobilne betonowozy.

Kolumny betonowe na kopalni – rozwiązania

Podzieliliśmy fundamenty na dwie grupy. W podstawie fundamentów stacji przesiewania i załadowni dominowały siły pionowe, nie występowały momenty zginające. Zatem dla tych fundamentów zaprojektowaliśmy i wykonamy kolumny betonowe niezbrojone. Gdzie było to możliwe, to jest warunki nośności dla kolumn były spełnione, stosowaliśmy jedną kolumnę w miejscu osi słupa. Natomiast w miejscach, gdzie było to konieczne, dogęszczaliśmy ilości kolumn betonowych. Przeprowadziliśmy w ten sposób wielokrotne iteracje, skąd otrzymaliśmy optymalną ilość kolumn betonowych. Mieliśmy także na uwadze to, by rozstaw kolumn był na tyle duży (wystarczający), by można było wykonać je w trakcie jednej zmiany roboczej. Było to dla nas niezwykle istotne, gdyż mogliśmy się poruszać wzdłuż wykopu i ewentualny powrót byłby niemożliwy. W związku z tym zaprojektowaliśmy kolumny betonowe niezbrojone, długości 4,0 m każda.

Pod fundamentami przenośników taśmowych obliczyliśmy, że konieczne będzie wykonanie pali fundamentowych zbrojonych profilami stalowymi. Jako zbrojenie zastosowaliśmy dwuteowniki szerokostopowe HEB140 oraz dwuteowniki ekonomiczne IPE200. Wszystkie profile wydaliśmy w klasie stali S355. Pale zaprojektowaliśmy również w średnicy 600 mm o długości 4,0 m każdy. Zaprojektowaliśmy łącznie 79 sztuk kolumn betonowych oraz pali fundamentowych. Przy pierwotnie zaprojektowanych 171 sztukach pali (niższej średnicy) uzyskaliśmy znaczącą optymalizację rozwiązania.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy