Mikropale wyrywane pod hangar lotniczy

Tym razem otrzymaliśmy zlecenie na mikropale wyrywane pod osadzenie fundamentów hangaru lotniczego zlokalizowanego w Gdańsku. Jest to temat stricte projektowy, gdzie mikropale wykona konkurencyjna firma, która to zlecała nam projekt posadowienia. Z firmą tą wielokrotnie już współpracowaliśmy w zakresie obsługi projektowej, o czym mogą Państwo przeczytać na przykład <tutaj>. Każdorazowo jednakże rozmawiamy zarówno z tym Wykonawcą, jak i innymi firmami z którymi współpracujemy o tym, które rozwiązanie byłoby optymalne. Tym razem, ze względu na to, że dominują siły wyrywające, mikropale iniekcyjne są jednym z najskuteczniejszym rozwiązań.

Ponadto, przeanalizowaliśmy materiały z których wynikało, że będzie to projekt wzmocnienia istniejących fundamentów. Co za tym idzie, zostaną wywiercone otwory rdzeniowe przez istniejące fundamenty. Następnie, przez te otwory Wykonawca wykona rzeczone mikropale. Przy zastosowaniu innego systemu, na przykład palowania, samo wykonanie otworów wielkośrednicowych znacznie zwiększałoby koszt wykonania zadania. Nie wspominając o fakcie, że wówczas bardziej opłacałoby się skuć istniejące fundamenty. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że mikropale będą optymalne, zatem przystąpiliśmy do pracy.

Mikropale wyrywane – rozwiązania

Otrzymaliśmy w ramach materiałów zaproponowane rozmieszczenie mikropali oraz wartość siły wyrywającej na najbardziej wytężonego mikropala. Ułatwiło nam to w sposób znaczący pracę, gdyż nasza praca sprowadziła się do doboru długości, średnicy oraz sposobu zbrojenia mikropali. Uzgodniliśmy z Wykonawcą, że ze względu na działające obciążenia konieczne będzie zastosowanie żerdzi minimum R51/7,1. Jednocześnie, jeżeli na etapie realizacji dostępne będą żerdzie równoważne lub lepsze, to może wdrożyć rozwiązanie zamienne. Średnicę wiercenia zaprojektowaliśmy o wymiarze 150 mm. W związku z tym przez istniejący fundament Wykonawca wykona otwór rdzeniowy i średnicy większej niż średnica koronki – np. 180 mm. Wiercenie mikropali przez otwory rdzeniowe ma swoje plusy – żerdź otrzymuje dobre prowadzenie w trakcie iniekcji. Zastosowane zostaną żerdzie oraz elementy w ramach jednego systemu. Buławę cementową należy wytworzyć z cementu minimum CEM 32,5 R, przy czym dopuszczamy zastosowanie lepszego cementu. Do wykonania Wykonawca ma łącznie 12 sztuk mikropali.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy