Kolumny betonowe, wykop pod budynek

W ramach zadania inwestycyjnego “Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów” zakończyliśmy prace zgodnie z autorskim projektem dot. wykonania prac związanych z wykonaniem wykopu pod budynek do poziomu spodu chudego betonu oraz wzmocnienia gruntu kolumnami betonowymi pod posadowienie płyty fundamentowej budynku węzła przeróbki osadu.

 

Wykonanie kolumn betonowych

Wykonanie kolumn betonowych polegało na wwierceniu w grunt ciągłego świdra ślimakowego na głębokość odpowiadającą głębokości kolumn. Świder, wkręcany w grunt, rozpychał go na boki, a częściowo wynosił na powierzchnię terenu. W rezultacie ilość wynoszonego urobku w stosunku do objętości otworu jest niewielka. Rozepchnięcie części urobku na boki chroni stateczność otworu i zabezpiecza grunt otaczający otwór przed rozluźnieniem.

Po osiągnięciu zaplanowanej głębokości świder jest podciągany z równoczesnym wtłaczaniem przez rurę rdzeniową świdra mieszanki betonowej. Świder był podciągany w kontrolowanym tempie, z prędkością wystarczająco małą, by nie wywoływać zasysania gruntu i by otwór się nie obsypywał. Jest ona dostosowana do wydajności podawania mieszanki, tak by przez cały czas formowania kolumny zapewnić wymagane jej nadciśnienie.

W wyniku tego beton szczelnie wypełnił przestrzeń pod świdrem. Ciśnienie mieszanki betonowej utrzymywał stateczność otworu i zapewnił dobre zespolenie trzonu kolumny z gruntem. W przypadku gdyby podczas odwiertu próbnego została stwierdzona wystarczająca stateczność otworu pozwalająca na bezpieczne wyciagnięcie świdra dopuszczało się betonowanie kolumn bezpośrednio z rury spustowej pompy do betonu bezpośrednio po wyciągnięciu świdra.

W rezultacie zostaje uformowany słup betonowy sięgający poziomu platformy roboczej. Po jego wykonaniu należy umieścić zbrojenie. Zbrojenie zostało umieszczone poprzez jego wwibrowanie z wibromłota umocowanego na ramieniu koparki.

Opis zastosowanych materiałów:

Kolumny betonowe.

Średnica projektowanych kolumn :                                                     800 mm

Długość kolumn :                                                                                   ok. 6,50

Utwierdzenie podstawy kolumn                                                               pospółki żwirowe

Klasa betonu                                                                                            C25/30

Klasa ekspozycji:                                                                                     XC1

Stal zbrojeniowa.

Klasa i gatunek stali :                                                                            A-IIIN (B500B)

Granica plastyczności, wartość charakterystyczna                                500 MPa

 

2017
Rok założenia
87
Wykonanych projektów
33
Zrealizowane budowy