Wzmocnienie gruntu pod dom

Wykonaliśmy wzmocnienie gruntu pod dom w formie kolumn betonowych wierconych. Rozpoznanie geologiczne dowiodło, że w miejscu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zalegają grunty nienośne, a także organiczne. Co ciekawe, według rozpoznania geologicznego miały to być nasypy zbudowane głównie z piasku, piasku gliniastego oraz żużla. Natomiast, podczas wiercenia natrafiliśmy na dużą ilość materiału bitumicznego np. kawałki betonu asfaltowego. Na miąższości około 2,5m występowały także przewarstwienia torfu, co również ukazało nam się na wiertle podczas prowadzenia prac. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że wykonanie wzmocnienia gruntu było w pełni zasadne. Prace wykonaliśmy dla Inwestora prywatnego, natomiast sama działka zlokalizowana była w Sosnowcu.

Wzmocnienie gruntu pod dom – rozwiązania

Wykonaliśmy nasz autorski projekt technologiczny wzmocnienia gruntu, gdzie szczegółowo dobraliśmy długości oraz rozstawy kolumn. O samym projekcie mogą Państwo przeczytać w oddzielnym wpisie. Zwieźliśmy się na budowę i rozpoczęliśmy prace. Uzgodniliśmy z Inwestorem, że wygodniej będzie, jeżeli przygotuje nam ławice do samodzielnego tyczenia. Nie mieliśmy zbyt dużo miejsca na działce, zatem wytyczenie wszystkich kolumn “na raz” byłoby bardzo problematyczne, gdyż poruszaliśmy się sprzętem w obrębie wykopu tj. w obrysie fundamentu. Kolumny betonowe wierciliśmy w technologii CFA i wykonywaliśmy je jako niezbrojone. Podczas całości prac, jak zawsze, mieliśmy rozstawiony niwelator laserowy i kolumny na bieżąco ścinaliśmy do odpowiedniej rzędnej. Jesteśmy zwolennikami prowadzenia prac “raz, a dobrze”, gdyż oszczędza to bezcenny czas zarówno nasz, jak i Inwestora. Łatwiej jest zabetonować kolumny do rzędnej, aniżeli skuwać stwardniały już beton i obniżać kolumny. Wykonaliśmy w ten sposób 30 kolumn betonowych.

Zastosowane materiały

Ta budowa należała do prostszych tematów, jakie realizowaliśmy w tym roku. Jedynym materiałem, jaki użyliśmy do wbudowania była mieszanka betonowa. Ze względu na to, że wierciliśmy wiertłem średnicy 400 mm, chcąc zminimalizować ryzyko zapchania się wiertła lub adaptera, zastosowaliśmy mieszankę betonową na drobnym kruszywie. Stosowaliśmy beton towarowy klasy C30/37 o klasie ekspozycji XC2/XA1. Mieszankę betonową podawaliśmy przez świder – wąż pompy do betonu był podpięty do adaptera, który łączy świder z mechanizmem obrotowym. Całość prac wykonaliśmy w przeciągu dwóch dni ze względu na “ciasny” plac budowy. Nie mniej, taki termin wykonania był w pełni zadowalający dla Inwestora – pierwotnie zaprojektowane były studnie fundamentowe, które poza aspektem ekonomicznym są także rozwiązaniem o wiele bardziej kosztowym.

Każdorazowo dobieramy indywidualnie rozwiązanie najlepsze dla Inwestora. Zapraszamy do kontaktu.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy