Ścianka berlińska jako szalunek tracony

Ścianka berlińska jako szalunek tracony została wykonana przez nas we współpracy z BPBP na budowie w Zarzeczu. Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie odcinkowego zabezpieczenia wykopu, gdyż niemożliwym było wykonanie rozkopów. Budynek, dla którego zrealizowaliśmy obudowę wykopu został zlokalizowany w znacznym przybliżeniu do drogi wewnętrznej. Otrzymaliśmy również informację, że pod nawierzchnią drogi przebiega czynny gazociąg. W związku z tym podjęliśmy wespół z Zlecającym decyzję, że konieczna będzie solidna obudowa wykopu. Przeanalizowaliśmy otrzymane materiały i przystąpiliśmy do pracy. Chcieliśmy maksymalnie zredukować ewentualne niepożądane osiadania terenu, w związku z czym dobraliśmy odpowiednio sztywne profile ścianki. Ponadto zaprojektowaliśmy rozparcia do wewnątrz wykopu, gdyż ze względu na istniejącą infrastrukturą jakiekolwiek kotwienie było szalenie ryzykowne. O zagadnieniach projektowych mogą Państwo przeczytać w ramach oddzielnego wpisu.

Ścianka berlińska jako szalunek tracony – rozwiązania

Zaprojektowaliśmy, a następnie wykonaliśmy ściankę typu berlińskiego o słupach nośnych z profili HEB260. Dobraliśmy tak duży przekrój dwuteowników żeby zapewnić odpowiednią sztywność obudowy. Co prawda wystarczyłyby, ze względu na nośność, profile o mniejszym wskaźniku zginania, jednakże sztywny profil osiąga o wiele mniejsze wartości ugięć, a to było priorytetem podczas realizacji zadania. Nie chcieliśmy ryzykować rozszczelnieniem gazociągu, czy koniecznością odbudowy drogi wewnętrznej. Zastosowaliśmy, ze względu na znaczną głębokość wykopu, rozparcie do wewnątrz. Do profili ścianki przyspawaliśmy kleszcze wykonane także z profili HEB 260, a do nich rozpory rozparte o pale kotwiące. Pale kotwiące naturalnie wykonaliśmy w dnie wykopu. Ze względu na zastosowaną technologię roboty ziemne GW realizował w sposób etapowy. Szczegółowy sposób etapowania przedstawiliśmy w naszym autorskim Projekcie Technologicznym.

Główne parametry techniczne

Wykonaliśmy obudowę wykopu, która stanowiła zarazem szalunek tracony dla części podziemnej. Z tego względu najważniejszymi parametrami była jej prostoliniowość w planie oraz po wysokości. Zadanie wykonaliśmy z najwyższą starannością, dzięki czemu GW nie musiał stosować dodatkowych rozwiązań (np. szalunki tracone dobijane do opinki drewnianej lub zwiększanie grubości izolacji termicznej) dla wykonania ścian podziemia. Nie zaobserwowaliśmy także jakichkolwiek osiadań oraz uszkodzeń wśród infrastruktury otaczającej, co potwierdza prawidłowość wykonanych przez nas obliczeń. Dużą zaletą wdrożonego przez nas rozwiązania była także jego niewibracyjność, co było bardzo istotne dla obudowy realizowanej w zaawansowanym stadium budowy.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy