pale, posadowienie pośrednie

Pale o wymiarach 4m, 4,5 m, 6m zostały wykonane w ramach rozbudowy zakładu firmy Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Kęty. Zaprojektowaliśmy posadowienie pośrednie. Zastosowaliśmy pale fundamentowe pod:
– Halą Zgarowca; 
– Halą Łącznika; 
– Kominem Przemysłowym.

Zaprojektowaliśmy posadowienie pośrednie obiektów, gdzie wykorzystaliśmy pale fundamentowe wiercone typu CFA o średnicy 600mm, długości 4m, 4,5m oraz 6m. Pale są zmiennej długości, co wynika z zmiennego uwarstwienia ośrodka gruntowego, różnej głębokości posadowienia fundamentów oraz różnych reakcji podporowych.

ilość pali:

Łącznie zaprojektowano:
– 52 szt. pale dla 13 szt. oczepów Hali Zgarowca;
– 72szt. pale dla 18 szt. oczepów palowych Hali Łącznika;
– 8 szt. pale dla fundamentu kołowego Komina Przemysłowego;

Co daje całkowitą liczbę równą 132szt. Pale są zbrojone jako koszowe, z zastosowaniem prętów zbrojeniowych ze stali żebrowanej oraz strzemion. Ze względów wykonawczych przewidziano dużą otulinę zbrojenia (100mm), upraszczając tym samym wykonastwo pali fundamentowych.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy