Mikropale iniekcyjne, pale, technologia samowiercąca, BSH Wrocław

W ramach powierzonego przez firmę Konstak sp. z o.o. zadania dot. budowy transportera produktów gotowych na terenie BSH we Wrocławiu zrealizowaliśmy roboty budowlane, wraz z projektem technologicznym na prace rozbiórkowe, palowe, fundamentowe oraz związane z odtworzeniem terenu, w których zakres wchodziło wykonanie:

  • robót rozbiórkowych;
  • mikropali iniekcyjnych w technologii samowiercącej;
  • oczepów fundamentowych;
  • odtworzenie istniejącej nawierzchni.

 

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy