Mikropale i fundamenty – Połaniec

Zrealizowaliśmy Inwestycję, która polegała na wykonaniu fundamentów pod posadowienie wentylatora recyrkulacji spalin oraz podpór kanałów. Mikropale i fundamenty wykonaliśmy na terenie czynnej Elektrowni Połaniec. Roboty budowlane zrealizowaliśmy we współpracy z firmą Polimex Energetyka Sp. z o. o. Opracowaliśmy swój autorski Projekt wykonania fundamentów, uzgodniliśmy możliwe terminy rozpoczęcia prac i przystąpiliśmy do działania. Zmobilizowaliśmy cały sprzęt oraz materiał podczas jednokrotnej mobilizacji, gdyż ze względów logistycznych z uwagi na stosunkowo dużą odległość budowy od naszej bazy sprzętowej takie rozwiązanie zakwalifikowaliśmy jako optymalne. Uzgodniliśmy miejsce złożenia materiałów, sprzętu oraz odbyliśmy wszelkie niezbędne szkolenia na terenie zakładu. Poprzez wieloletnią pracę w branży bardzo szybko przywykliśmy do dużego udziału części formalnych w stosunku do całości Inwestycji. Po zakończeniu prac przygotowawczych przystąpiliśmy do działania.

Mikropale i fundamenty – roboty przygotowawcze

Mieliśmy w swoim zakresie kompleksowe wykonanie fundamentów, począwszy od wykonania robót ziemnych, poprzez realizację posadowienia pośredniego, po wykonanie samych fundamentów, zasypek, wraz z osadzeniem kotwienia słupów stalowych. Odebraliśmy operaty z tyczenia, po czym rozpoczęliśmy prace związane z głębieniem wykopów. Ze względu na bardzo ograniczone miejsce na budowie oddelegowaliśmy do pracy możliwie najmniejszy sprzęt. Wykopy głębiliśmy używając minikoparki na podwoziu gąsienicowym. Ponadto, ze względu na dużą ilość kolizji przypowierzchniowych, na przykład z gruzem betonowym, ową koparkę wyposażyliśmy w młot do kucia. Mobilny sprzęt kopiący, który to dodatkowo jest wyposażony w młot do kucia, potrafi sprostać oczekiwaniom nawet w najbardziej wymagającym terenie. Wykonaliśmy wykopy, po czym przystąpiliśmy do prac wiertniczych.

Prace zasadnicze

Mikropale i fundamenty wykonaliśmy w ramach jednej mobilizacji sprzętu na budowę. Mikropale wierciliśmy używając wiertnicy elektrycznej na podwoziu gąsienicowym, korzystając z mikropali bazujących na systemie samowiercącym. Mimo wykonanych odkrywek, nie obyło się niestety bez niespodzianek w postaci kolizji podziemnych. Szczęśliwie, jesteśmy firmą świadczącą usługi zarówno projektowe, jak i wykonawcze, w związku z tym każdorazowo po stwierdzeniu kolizji podziemnej dobieraliśmy nowy rozstaw i zalecaliśmy wykonanie dodatkowych mikropali. Monitorowaliśmy naturalnie, zarówno wpływ nowych lokat mikropali na reakcje w tychże mikropalach, jak i na zbrojenie i deformacje fundamentów. Następnie wykonaliśmy poduszkę kruszywową oraz warstwę betonu podkładowego. Kolejno, zrealizowaliśmy fundamenty żelbetowe – tu realizacja zbrojenia sprowadzała się do zamontowania w deskowaniu uprzednio sprefabrykowanego zbrojenia i zabetonowania. Ze względu na występowania kominków żelbetowych pod osadzenie podpór słupów betonowanie musieliśmy wykonać z zastosowaniem przerwy roboczej. Całość Inwestycji dopełniliśmy poprzez osadzenie kotew wklejanych służących do osadzenia słupów konstrukcji stalowej.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy