Pale fundamentowe – dom jednorodzinny (Ślemień, woj. Śląskie)

We współpracy z firmą Alfa-Cieszyn sp. z o. o. świadczyliśmy usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej (projekt technologiczny posadowienia pośredniego wraz z konstrukcją żelbetową części podziemnej) oraz wywiercenia pali fundamentowych. Pale fundamentowe wiercone w technologii CFA, zbrojone profilami stalowymi IPE 180. Przeprowadziliśmy stosowną analizę i doszliśmy do wniosku, iż z uwagi na złożone warunki gruntowe (warstwy gruntu ułożone ukośnie) oraz dążąc do optymalizacji rozwiązania pale fundamentowe zaprojektowaliśmy o zmiennej długości – od 2,0 m do 6,0 m.

Prace projektowe

W celu możliwie największej optymalizacji rozwiązania wykonaliśmy szczegółowy model numeryczny konstrukcji podziemia (fundament wraz z posadowieniem pośrednim, ściany żelbetowe kondygnacji piwnicznej oraz strop nad piwnicą). Wykonaliśmy szczegółowe zestawienie obciążeń części podziemnej, natomiast obciążenia przekazywane przez konstrukcję nadziemia przyłożyliśmy w miejscach ich występowania. Projektanta konstrukcji przekazał Nam szczegółowe wartości obciążeń. Warto nadmienić, iż model został wykonany jako rzeczywisty. Zachowaliśmy wszelkie otworowania stropów i ścian, dokładne lokalizacje słupów i rdzeni, grubości oraz rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Dzięki temu wyniki otrzymane z analizy numerycznej ściśle oddawały stan rzeczywisty. Zaprojektowane przez nas rozwiązanie można traktować zarówno jako bezpieczne, jak i w pełni optymalne.

Prace wykonawcze

W pierwszym kroku koniecznym było wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego pod konstrukcję podziemia. Urobek składowaliśmy “na odkład” celem jego późniejszego wywozu (poza zakresem prowadzonych prac). Następnie wykonaliśmy posadowienie pośrednie. Pale fundamentowe wierciliśmy z poziomu spodu betonu podkładowego pod płytę fundamentową. Z uwagi na trudne warunki gruntowe w poziomie platformy roboczej roboty wykonaliśmy z zastosowaniem koparki gąsienicowej z osprzętem dodatkowym (wiertło średnicy 600 mm wraz z niezbędnym osprzętem).  Zbrojenie pala zostało “wypuszczone” na wysokość około 25 cm od poziomu spodu płyty fundamentowej celem jego odpowiedniego zakotwienia w fundamencie. Po wykonaniu posadowienia pośredniego firma Alfa-Cieszyn mogła przystąpić do prowadzenia dalszych prac konstrukcyjnych w zakresie konstrukcji żelbetowych.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe (pale fundamentowe)

Zgodnie z opracowanym przez nas Projektem Technologicznym PBIM.PT.20.97 zostały zastosowane następujące rozwiązania:

  • technologia wykonania: pale wiercone typu CFA;
  • średnica wiercenia: 600 mm;
  • długość pali poniżej spodu płyty fundamentowej – długość zmienna, od 2,0 m do 6,0 m ze stopniowaniem co 0,5 m;
  • długość łączna pali: 108 mb;
  • ilość łączna: 18 sztuk;
  • beton: min. C25/30;
  • zbrojenie: kształtowniki ekonomiczne IPE180;
  • klasa stali: S355;
2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy