Waga samochodowa o konstrukcji żelbetowej posadowiona pośrednio – pale CFA.

W ramach realizacji prac na KWK Bolesław Śmiały (m.in. dwa odcinki ścianki typu berlińskiego, prace instalacyjne, droga wewnętrzna o nawierzchni z płyt betonowych na podbudowie kamiennej, duża ilość wykopów i skarpowań oraz inne pomniejsze roboty budowlane) byliśmy zobligowani do wykonania wagi samochodowej o konstrukcji żelbetowej. Projekt pierwotny zakładał fundament wagi o znacznej grubości posadowiony bezpośrednio, z licznymi wycięciami wymagających dużej ilości zasypek oraz deskowań traconych. Rozwiązanie byłoby dobre jeżeli prace wykonywane byłyby przez firmę nieposiadającą sprzętu do wykonywania robót specjalistycznych. W sytuacji, gdy prace wykonywane były przez PBIM i sprzęt był dostępny na budowie zdecydowaliśmy się na opracowanie rozwiązania zamiennego dopasowanego do realizowanej przez nas technologii i potrzeb. W tym celu uzyskaliśmy zgodę Projektanta na zastosowanie pali CFA.

Opis przyjętego rozwiązania

Celem zredukowania do minimum osiadań wagi (co było priorytetową kwestią oraz wytyczną projektową) zdecydowano się na wykonanie posadowienia pośredniego. W miejscach montażu tensorów (czujników do pomiaru osiadań, które po skalibrowaniu przeliczały osiadanie płyty pomostowej na wagę pojazdu) zaprojektowano oczepy żelbetowe wsparte na 3 szt. pali fundamentowych (pale CFA ) każdy. Pomiędzy zaprojektowano żelbetowe płyty wypełniające ułatwiające utrzymanie czystości oraz stanowiące podporę techniczną w czasie okresowych przeglądów osprzętu wagi. Najazdy zostały zaprojektowane w formie płyt żelbetowych układanych ze spadkiem, zbrojone siatkami zgrzewanymi z możliwością zastosowania prętów prostych.

Podstawowe dane konstrukcyjno – materiałowe – pale CFA:

  • technologia: pale wiercone typu CFA;
  • średnica wiercenia: 600mm;
  • długość pali poniżej oczepów: min. 5,50m;
  • zbrojenie pali: profile stalowe szerokostopowe HEB140, stal S355;
  • Ilość łączna: 12 szt.

Podstawowe dane konstrukcyjno – materiałowe – oczepy, płyty wypełniające i najazdowe:

  • beton: C30/37, wodoszczelność W8;
  • receptura mieszanki betonowej: beton towarowy;
  • zbrojenie: siatki zgrzewane lub pręty proste, stal A-IIIN, gatunek B500B lub B500C

2017
Rok założenia
95
Wykonanych projektów
35
Zrealizowane budowy