Larseny

Współpracując z firmą PG BUDOWA Sp. z o.o. Sp.K. wykonaliśmy projekt zabezpieczenia budynku rozdzielni stosując grodzice stalowe w ramach realizacji zadania „Rozbudowa młynowni kamienia wapiennego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów” (śląsk).

Pogrążenie grodzic

Ścianka szczelna z grodzic stalowych została zaprojektowana w schemacie wspornikowym. Dla istniejącej infrastruktury zaleca się pogrążać grodzice metodą nieinwazyjną, natomiast wybór metody pogrążania grodzic zostawiamy po stronie  Wykonawcy robót.

Larseny – wymiary

Długość grodzic wynosi 6,00m, a długość zabezpieczenia 12,00m. Warto nadmienić, że zaprojektowane rozwiązanie stanowi optymalizację rozwiązania pierwotnego, tj. palisady żelbetowej i jest w pełni uzasadnione pod względem ekonomicznym.

Larseny - Elektrownia Bełchatów (śląsk)

Rzut oraz przekrój przez projektowane zabezpieczenie wykopu.

Tagi: larseny śląsk, larseny śląsk cena, zabezpieczenie wykopu, wzmocnienie ścian wykopu

 

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy