Zakotwienie muru oporowego

Otrzymaliśmy zlecenie na opracowanie projektu na zakotwienie muru oporowego, a następnie wykonanie tegoż zadania. Zrealizowaliśmy prace we współpracy z firmą GEOD, która to świadczyła nam wsparcie techniczne oraz materiałowe. O projekcie przeczytają Państwo na naszym głównym profilu. Odbyliśmy wizję lokalną, po czym przystąpiliśmy do pracy. Stwierdziliśmy, że największą trudnością podczas realizacji zadania będzie transport sprzętu i materiału, a także poruszanie się w obrębie platformy roboczej. W związku z tym przed projektowaniem wytypowaliśmy sprzęt, który to może sprostać pracy w trudnych warunkach terenowych. Jako, że prace realizowaliśmy etapowo, toteż różnicowaliśmy sprzęt na każdym z etapów budowy. Pale wiercone, które wymagały od nas dużej mobilności wierciliśmy mniejszym sprzętem, natomiast mikropale kotwiące pogrążyliśmy używając sprzętu, który to nie musiał się aż nadto przemieszczać.

Rozwiązania techniczne

Zakotwienie muru oporowego zrealizowaliśmy w technologii hybrydowej, poprzez pale stabilizujące oraz mikropale kotwiące. Zarówno pale, jak i mikropale pogrążyliśmy w warstwę skalną na odpowiednią, wynikającą z obliczeń, długość. Swoistą niedogodnością podczas wiercenia pali stabilizujących było to, że pogrążając się w warstwę skalną (wapieni) obserwowaliśmy stosunkowo duże zużycie świdra. Pale stabilizujące wierciliśmy jako pierwszy element konstrukcyjny na Inwestycji, a zatem poruszanie się po placu budowy było relatywnie komfortowe. Pewną niedogodnością był fakt, iż górne lico pali, zarówno pod względem betonu, jak i zbrojenia musiało zostać wykonane zgodnie ze spadkiem zaprojektowanego muru oporowego. Wymagało to od nas indywidualnego ustawiania niwelatora oraz docinania zbrojenia dla każdego z wykonanego przez nas pali. Jednakże pale stanowiły łatwiejszą część zadania…

Mikropale kotwiące pod zakotwienie muru oporowego

Niemałą trudność napotkaliśmy wiercąc mikropale kotwiące. Inwestycja była podzielona na dwa etapy – część mikropali kotwiących w ścianie muru oporowego było wiercone przed powstanie muru, natomiast pozostała część już po jego zabetonowaniu. Pierwszy etap wiązał się zatem z takimi problemami jak:

  • “tyczenie” mikropali w przestrzeni – znaliśmy kąt wiercenia oraz wysokość, na jakiej mikropal powinien znajdować się w realizowanym murze oporowym. Wykopana skarpa wykopu znajdowała się w zmiennej odległości od docelowego muru oporowego. W związku z tym każdy z punktów rozpoczęcia pogrążania mikropali musieliśmy indywidualnie obliczyć i nanieść na pionowo wykopanej skarpie skalnej;
  • poruszanie się w obrębie placu budowy – ze względu, że już wykonaliśmy część pali stabilizujących, toteż zbrojenie tychże pali wypuszczone ponad poziom platformy skutecznie utrudniało poruszanie się sprzętu po placu budowy;
  • Pogrążanie mikropali w skale – samo wiercenie było niemożliwe, konieczne było wspomaganie się młotkiem ze sprężonym powietrzem;

Drugi etap należał już do łatwiejszych – pozostałe mikropale wywierciliśmy przez pozostawione otwory w murze oporowym. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z galerią zdjęciową oraz naszą ofertą!

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy