W ramach współpracy z firmą PORR S.A. będącym Generalnym Wykonawcą  zrealizowaliśmy projekt technologiczny zabezpieczenia skarpy zdegradowanej wskutek utraty stateczności na odcinku wzdłuż linii kolejowej nr 153 relacji Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki w km 8+800 do 8+900. Po wykonaniu projektu przystąpiliśmy do realizacji powierzonego zadania. Celem uzyskania oparcia odtwarzanej skarpy wykonaliśmy ściankę typu berlińskiego na wierconych palach betonowych średnicy 350mm zbrojonych dwuteownikami HEB120. Wypełnienie pomiędzy profilami stanowiła opinka z płyt żelbetowych monolitycznych, wykonywanych na budowie. Wysokość całkowita ścianki wynosiła 6,0 m, przy czym zagłębienie ścianki w gruncie to ok. 4,50 m. W poziomie terenu ścianka została “spięta” oczepem żelbetowym. Elementy ścianki mające styk z gruntem zostały zaizolowane masą dyspersyjną.

Z uwagi na duże sączenia wody (które pierwotnie były przyczyną utraty stateczności skarpy) został wykonany drenaż kamienny w bezpośrednim sąsiedztwie ścianki typu berlińskiego. Po realizacji całości prac skarpa została odtworzona wraz z jej nadbudową (uzyskując tym samym mniejsze nachylenie skarpy niż uprzednio), z zastosowaniem lepszego materiału do zasypek niż grunt rodzimy.

2017
Rok założenia
107
Wykonanych projektów
39
Zrealizowane budowy