Wzmocnienie gruntu, posadowienie pośrednie

W ramach realizacji powierzonego Nam zadania dot.  budowy kotłowni szczytowo-rezerwowej w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie w okresie 04.02.2019r.-28.02.2019r. zostały zrealizowane roboty budowlane, w których zakres wchodziło wykonanie 320szt. kolumn betonowych pod wzmocnienie podłoża/posadowieniem pośrednim obiektów kubaturowych – 2 zbiorników oleju, 2 fundamenty komina i budynek kotłowni, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.

 

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy