posadowienie pośrednie, pale

Opracowaliśmy posadowienie pośrednie fundamentów. Do posadowienia zostały zastosowane pale fundamentowe wiercone. Zbrojenie pali fundamentowych zaprojektowano z zastosowaniem profili stalowych HEB 140 wykonanych ze stali S355. Średnica wiercenia pali wynosi 600mm, natomiast długość pali poniżej fundamentu wynosi 3,00m, a łączna ich ilość to 32 pale.

Pale – lokalizacja realizacji

Przystąpiliśmy do zrealizowania projektu technologicznego- posadowienie pośrednie fundamentów hali montażowo – magazynowej oraz wiaty magazynowej na działkach nr 1728/55 oraz 1339/55 przy ulicy Budowlanych 168 w Tychach w ramach współpracy z firmą Carboautomatyka S.A., wraz z późniejszą realizacją.

Średnica wiercenia pali

Geometria oczepów palowych (stopy fundamentowe połączone ławami fundamentowymi w formie rusztu) zostały zachowane według projektu pierwotnego przekazanego przez Inwestora. Zgodnie z projektem pierwotnym zostały przyjęte pale typu CFA średnicy 400mm o znacznej długości, zatem podjęto decyzję o optymalizacji rozwiązania i zamianie średnicy wiercenia na 600mm.

Tagi:

posadowienie pośrednie, pale, pale cfa, pale Tychy, pale Tychy cena

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy