Ścianki szczelne wwibrowywane jako umocnienie brzegu

Wykonaliśmy ścianki szczelne wwibrowywane jako umocnienie brzegu w Knurowie – Szczygłowicach dla JSW S.A. Prace realizowaliśmy u zbiegu ulic Wilsona i Niepodległości, na terenie niezabudowanym (polana oraz brzegi rzek). Jednakże mieliśmy zapewnione dojazdy utwardzone w formie dróg wewnętrznych do pobliskich zabudowań. Opracowaliśmy swój autorski Projekt Technologiczny na podstawie którego wykonaliśmy prace umocnieniowe. Ze względu na ilość grodzic do wwibrowywania przeznaczyliśmy pierwszy tydzień realizacji Inwestycji na dostawy materiału oraz roboty przygotowawcze. Wykonywaliśmy takie prace przygotowawcze jak wypalanie otworów w larsenach, czy oczyszczanie brzegów z roślinności niskiej. Rozwoziliśmy także grodzice wzdłuż brzegów, tak, by maksymalnie przyspieszyć późniejszą realizację. Uznaliśmy, bazując na naszym doświadczeniu, że dobrze wykonane prace przygotowawcze pozwolą nam zminimalizować czas, jaki będzie konieczny do przetrzymania maszyny wiodącej na budowie.

Ścianki szczelne wwibrowywane – wykonanie murów pod oczep

Otrzymaliśmy wytyczone osie ścianki szczelnej oraz informacje dotyczące reperów wysokościowych na budowie po czym przystąpiliśmy do realizacji zadania. Prace rozpoczęliśmy od przekroczenia brzegu i wykonywania ścianki od strony zachodniej. Przesuwaliśmy się od strony północnej w stronę południowej, tak, by był możliwy powrót na wschodni brzeg rzeki. W dnie rzeki Generalny Wykonawca wykonał przejazd w formie drogi kruszywowej. Drogę wykonał na rurach stalowych, które to zapewniały stały przepływ wody. Po zakończeniu prac sprzętem ciężkim przejazd zostanie zdemontowany, a dno cieku odtworzone. Realizowaliśmy rzeczoną ściankę poprzez jej wwibrowywanie w brzegi rzeki, a zatem wwibrowywaliśmy za pomocą wibromłota doczepianego do ramienia koparki gąsienicowej.  Stale sprawdzaliśmy pionowość w obu kierunkach ścianki którą nabijaliśmy, a także poziom jej nabicia. Opracowaliśmy w miejscu kolizji ścianki z podporami sieci kanalizacyjnej detal wykonania oczepu w tym miejscu, który też uzgodniliśmy z odpowiednią instytucją.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Zastosowaliśmy rozwiązania zgodnie z Projektem Technologicznym, który opracowaliśmy. Dostarczyliśmy grodzice stalowe GU 8N ze stali S 240 GP. Dostarczyliśmy wszystkie grodzice o długości 5,0 m, zatem nie musieliśmy ich przecinać na miejscu wbudowania. Zamówiliśmy takie grodzice także z innego powodu – niemożliwym byłoby dostarczenie elementów o długości 10m ze względu na małą szerokość drogi dojazdowej. Zamieściliśmy w ramach w/w Projektu Technologicznego wytyczne materiałowe dotyczące oczepu żelbetowego na grodzicach.

 

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy