Ścianka szczelna z kotwieniem – opis ogólny

Wykonana ścianka szczelna z kotwieniem stanowi obwodowe zabezpieczenie wykopów na potrzeby wykonania bioreaktora na terenie oczyszczalni ścieków. Zabezpieczenie zrealizowaliśmy we współpracy z firmą Miko-Tech. Zachęcamy do przeczytania artykułu w którym opisaliśmy szczegółowo proces zaprojektowania zabezpieczenia. Uzgodniliśmy termin mobilizacji sprzętu i przystąpiliśmy do pracy. Nie mieliśmy w zakresie wykonania wykopów oraz jego późniejszego odwodnienia, a zatem prace rozpoczęliśmy od rozwiezienia grodzic oraz ustawienia sprzętu. Zwracamy szczególną uwagę na to, by należycie przygotować plac budowy przed realizacją prac zasadniczych. Dzięki temu mamy możliwość pracy zarówno bezpiecznej, a co najważniejsze wydajnej. Przygotowaliśmy także dojazdy dla dźwigu samochodowego, który to służył do podawania grodzic do wciskarki.

Ścianka szczelna z kotwieniem – wykonanie

Rozpoczęliśmy pracę od pogrążania ścianki szczelnej, która to była przewidziana jako wwibrowywana. Po jej wytyczeniu nabiliśmy własne paliki (gdzie uwzględniliśmy szerokość grodzic, bowiem geodeta wytyczył obrys osiowy zabezpieczenia). Następnie rozwinęliśmy sznurki i rozpoczęliśmy pracę. Pogrążaliśmy ściankę metodą wibracyjną stosując koparkę gąsienicową z doczepionym młotem wibracyjnym. Warto nadmienić, że w tych warunkach gruntowych (piaski nawodnione, gliny plastyczne) wyłącznie podwozie gąsienicowe umożliwiało poruszanie się sprzętu w wykopie. Pobieraliśmy grodzice ze wcześniej przygotowanych stempli poprzez ich podwieszenie do łańcucha wibromłota oraz łapanie szczękami. Wykonaliśmy około połowę zabezpieczenia (około 40 metrów bieżących) i następnie zmobilizowaliśmy wciskarkę. Od tego momentu stosowaliśmy pracę równoległą – dwie strony wykopu były wwibrowywane, a dwie kolejne wciskane. Jako, że wciskanie zwyczajowo przebiega wolniej aniżeli wwibrowywanie, toteż po zakończeniu pogrążania wibracyjnego mogliśmy oddelegować koparkę jako sprzęt pomocniczy w wciskaniu.

Kotwienie

Zdemobilizowaliśmy sprzęt obecny wówczas na budowie (koparka z wibromłotem oraz wciskarka), czym umożliwiliśmy Generalnemu Wykonawcy wykonanie podkopu pod osadzenie mikropali kotwiących. Gdy tylko otrzymaliśmy sygnał, że wykop oraz odwodnienia są gotowe, ponownie zmobilizowaliśmy zasoby ludzkie oraz sprzęt na budowę. Mikropale kotwiące wierciliśmy za pomocą kotwiarki. W pierwszej kolejności wypaliliśmy otwory w grodzicach w miejscu wykonaniu kotwień, a następnie wierciliśmy kotwy gruntowe. Wykonaliśmy łącznie niespełna 200 mb ścianek szczelnych (w tym 99,6 mb ścianek wciskanych) oraz 60 sztuk mikropali kotwiących. W kolejnej mobilizacji wyciągniemy połowę grodzic, gdyż dwie ściany obudowy (wciskane) zostały przeznaczone jako szalunek tracony do wykonania płyty dennej oraz ścian bioreaktora.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy