Ścianka berlińska Bielsko Biała

W ramach współpracy z firmą Alfa-Cieszyn sp. z o. o. współuczestniczyliśmy w wykonaniu zabezpieczenia wykopu w technologii ścianki berlińskiej. Ściankę berlińską (Bielsko Biała) realizowaliśmy przy ulicy Żółkiewskiego. Wykonywaliśmy zabezpieczenie wykopu na potrzeby budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. W ramach tej Inwestycji opracowaliśmy także autorski projekt zabezpieczenia wykopów. Wykonaliśmy w ramach tego zlecenia wyłącznie słupki ścianki. W późniejszym etapie wykonamy także pale kotwiące. Otrzymaliśmy zlecenie wyłącznie na wykonanie słupów ścianki – rama stalowa, zastrzały oraz rozpory wykona inna firma wykonawcza.

Ścianka berlińska Bielsko Biała – rozwiązania techniczne.

Zaprojektowaliśmy rozwiązanie zamienne. Poprzedni projekt zakładał wykonanie palisady wierconej o znacznej długości, oczepu żelbetowego na ściankach berlińskich i palisadzie, wiele połączeń elementów na marki stalowe.  Zaproponowaliśmy rozwiązania, które były o wiele tańsze, szybsze w wykonaniu, a zarazem bezpieczne. Zaprojektowaliśmy, a następnie wykonaliśmy ściankę berlińską w układzie wspornikowym z podporą pośrednią. Podpora w formie ramy stalowej rozpartej zastrzałami narożnikowymi oraz rozporami stalowymi rozpartymi o pale oporowe. Ograniczyliśmy przemieszczenia ścianki poprzez zastosowanie mijankowego układu profili. Gdy przyjechaliśmy na budowę to zastaliśmy wykop wstępny do poziomu wiercenia pali. Wierciliśmy otwory o średnicy 400 mm. Uzupełnialiśmy w następnym kroku otwór mieszanką betonową i w tak przygotowany otwór wkładaliśmy dwuteowniki szerokostopowe. Wykonaliśmy zachowując pionowość każdy z dwuteowników. Wkładaliśmy ponadto profile do otworów z zachowaniem jednolitej linii (do sznurka). Wierciliśmy co drugi otwór by zapobiec ewentualnemu przelaniu mieszanki betonowej pomiędzy sąsiednimi otworami. Zakończyliśmy pracę po wykonaniu ostatniego pala objętego zakresem opracowania.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Prezentujemy poniżej zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:

a) profile ścianki berlińskiej:

 • profile stalowe HEB180 / HEB240, które były wykonane ze stali S355, długości 7,0 m;
 • umieszczaliśmy profile do wcześniej wywierconych otworów średnicy 400 mm, zabetonowanych do poziomu wykopu;

b) opinka – umieszczana za profilami stalowymi:

 • prefabrykowane płyty drogowe o wymiarach 300*100*20 cm;

c) Rama stalowa:

 • rama stalowa wykonana będzie z dwuteowników ekonomicznych IPE270 w układzie potrójnym;
 • stal S355;

d) Zastrzały stalowe:

 • zastrzały stalowe będą wykonane z rur stalowych średnicy 244,5 mm oraz grubości 8 mm;

e) rozpory stalowe:

 • rozpory stalowe zostaną wykonane z dwuteowników szerokostopowych HEB180;
 • stal S355;

f) pale kotwiące:

 • pale kotwiące o długości łącznej 4,0 m (3,0 m poniżej dna wykopu oraz 1,0 m “wypuszczone” ponad poziom dna wykopu);
 • zbrojenie pali: profile HEB180, stal S355;
 • pale wiercone CFA średnicy 400 mm;

 

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy