płyta żelbetowa, mikropale

Kolejna Nasza realizacja autorskiego projektu technologicznego dotyczy płyt odciążających nad kabloblokami wykonanymi w ramach zamierzenia budowlanego o nazwie „Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 w ZW NOWA”.

W ramach zamierzenia budowlanego przeprowadzono w ziemi kable instalacji energetycznej oraz teletechnicznej. Kable są prowadzone w sposób uporządkowany w strukturach określanych jako kablobloki. Kablobloki zostały wykonane z zasypki kruszywowej stabilizowanej cementem, w której umieszczono tworzywowe rury osłonowe typu Arot. W rurach osłonowych przeprowadzono kable. Takie prowadzenie kabli powinno zapewnić możliwość wymiany części lub całości okablowania w przyszłości bez konieczności rozbiórki kablobloków oraz elementów infrastruktury znajdującej się na powierzchni i w gruncie.

Konstrukcja kablobloków powinna zapewnić zabezpieczenie rur osłonowych Arot przed zaciśnięciem ciężarem gruntu oraz obciążeniem, jakie w przyszłości może pojawić się na powierzchni terenu. Z uwagi na zastosowany materiał i jego stan istnieje wątpliwość co do możliwości spełnienia funkcji ochronnych przez kablobloki.

Zaprojektowaliśmy konstrukcję, która przejmie obciążenie z nawierzchni nad kabloblokami i przekaże je na podłoże gruntowe z ominięciem konstrukcji kablobloków. Została przez Nas zaprojektowana i  wykonana płyta żelbetowa posadowiona na mikropalach.

2017
Rok założenia
95
Wykonanych projektów
35
Zrealizowane budowy