Mikropale iniekcyjne – informacje wstępne

Wykonaliśmy mikropale iniekcyjne w systemie samowiercącym pod posadowienie dwóch stóp fundamentowych. Roboty wykonaliśmy w ramach współpracy z firmą PG Budowa. Otrzymaliśmy zapytanie ofertowe na które odpowiedzieliśmy, równolegle do spisywania dokumentów formalnych sporządziliśmy Projekt Technologiczny posadowienia i mogliśmy przystąpić do pracy. Całość sprzętu oraz materiału załadowaliśmy na samochód wyposażony w HDS, co w sposób znaczący pozwoliło nam skrócić czas realizacji zadania. Przed przyjazdem na budowę odbyliśmy także wizję lokalną na budowie. Staramy się każdorazowo odbyć taką wizję, by ocenić “na żywo” możliwości dojazdu sprzętu, materiału oraz wytypować sprzęt, który będzie najskuteczniejszy do realizacji zadania. Ze względu na bardzo ograniczony dostęp zdecydowaliśmy się prace wykonać niedużą wiertnicą do mikropali. Ze względu na technologię wykonania bardzo ważnym jest też dostęp do wody oraz energii elektrycznej w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac.

Rozwiązania projektowe

Opracowaliśmy autorski Projekt Technologiczny posadowienia pośredniego stóp fundamentowych. Otrzymaliśmy od Zamawiającego kombinacje obciążeń na fundamenty oraz pierwotnie przyjęte wymiary fundamentów oraz rozkład mikropali. Nie chcieliśmy ingerować w rozstawy osiowe oraz bryłę fundamentów, by nie stwarzać problemów zarówno Wykonawcy fundamentów, jak i geodetom obsługujących teren. W związku z tym skupiliśmy się na doborze średnicy oraz długości mikropali. Zastosowaliśmy atestowane rozwiązanie systemowe w zakresie żerdzi. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi buława wykonana z zaczynu cementowego. Buława zapewnia także nośność mikropali ze względu na tarcie pobocznicy. Obliczyliśmy, że długość minimalna mikropali poniżej spodu oczepu wynosić będzie 5,0 m. Wykonaliśmy docelowo mikropale o większej długości ze względu na systemowe długości odcinków żerdzi.

Mikropale iniekcyjne – szczegóły wykonawcze

Wymagaliśmy, by poziom platformy roboczej, którą miał w zakresie Zamawiający, był zlokalizowany w poziomie spodu betonu podkładowego. Dzięki temu można wykorzystać nadmiar zaczynu cementowego jako warstwę podkładową pod fundamentami. Przystąpiliśmy do pracy niezwłocznie po odbyciu szkoleń stanowiskowych w zakresie BHP. Rozładowaliśmy samochód samowyładowczy wyposażony w HDS w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac. Podzieliliśmy zadania by maksymalnie skrócić czas realizacji mikropali iniekcyjnych – w chwili zakończenia tyczenia osi mikropali wiertnica oraz mieszalnik były już gotowe do pracy. Wykonaliśmy łącznie 7 sztuk mikropali pod dwie stopy fundamentowe. Docięliśmy żerdzie do rzędnej wskazanej w projekcie. Uprzątnęliśmy teren oraz zdaliśmy wszelkie dokumenty i przepustki. Całość prac zakończyliśmy w ciągu jednej zmiany roboczej.

 

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy