mikropale KWK Knurów

W ramach współpracy z firmą Carboautomatyka S.A. wykonaliśmy projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentu – zastosowano mikropale iniekcyjne, po czym przystąpiliśmy do jego realizacji. Fundament jest zlokalizowany na terenie kopalni KWK „Knurów-Szczygłowice”. Prace wykonywane w ramach realizacji zadania „Maksymalizacja produkcji węgla koksującego w KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów – Modernizacja ZP”.

Do wykonania mamy posadowienie pośrednie stopy fundamentowej. Stopa fundamentowa służy do podparcia konstrukcji stalowej realizowanej w ramach przedmiotowego zadania. Obciążenia przenoszone będą na projektowane mikropale o średnicy wiercenia 175 oraz długości 4500mm mierząc od podstawy fundamentu.

Z racji na specyfikę zakładu prace musiały odbyć się w niedzielę.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy