KWK Bolesław Śmiały (Łaziska Górne, śląsk) – fundamenty pod przenośniki taśmowe

Po pomyślnie zakończonej współpracy z Carboautomatyka S.A., o której można przeczytać tutaj

kontynuujemy prace na KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych (śląsk). Tym razem został wykonany oraz jest realizowany projekt technologiczny wykonania fundamentów, wraz z posadowieniem pośrednim dla przenośników 103 i 106 w ramach realizacji zadania
„Zabudowa instalacji do granulowania drobnych ziaren węgla na terenie oddziału KWK „Bolesław Śmiały””, jednak ze względu na zadowolenie Naszego kontrahenta z szybkości oraz jakości wykonywania powierzonego Nam zadania, zakres prac stale rośnie.

Zaprojektowane zostało rozwiązanie zamienne wykonania fundamentów pod przynośniki taśmowe o numerach 103 oraz 106. Oparcie przenośników zaproponowano w formie oczepów żelbetowych o wymiarach przekroju poprzecznego min. 50*50cm oraz wysokości zmiennej, natomiast pale zaprojektowano w technologii CFA, średnicy 400mm. Zbrojenie pali stanowić będą dwuteowniki ekonomincze IPE160 wg części rysunkowej, wykonane ze stali S355, a zbrojenie główne wykonane z prętów żebrowanych średnicy 12mm, strzemiona natomiast o średnicy 6mm. Zastosowanie oczepów pojedynczych jest konieczne z uwagi na wykonanie sieci instalacji uzbrojenia terenu w przestrzeni pomiędzy fundamentami. Z tego też powodu projektuje się pale fundamentowe o stosunkowo niedużej średnicy. Po wykonaniu prac żelbetowych i uzyskaniu przez beton wystarczającej nośności można przystąpić do montażu konstrukcji stalowej przenośników 103 i 106.

Opis zastosowanych materiałów :

Pale fundamentowe

Średnica wiercenia pali 400mm Długość pali poniżej fundamentów 4,00 ÷ 5,00 m
Zbrojenie pali : IPE160, L=3,00m, stal S355
Klasa betonu C25/30
Wodoszczelność W8
Łączna liczba pali 32 szt.

Elementy żelbetowe – beton

Klasa betonu C25/30
Wodoszczelność W8
Skład mieszanki beton towarowy
Charakterystyczna wytrz. na ściskanie 25 MPa

Elementy żelbetowe – zbrojenie

Klasa i gatunek stali A-IIIN (B500A lub B500B lub B500C)
Charakterystyczna granica plastyczności 500 MPa

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy