Ścianka szczelna – Ruda Śląska

Nawiązaliśmy współpracę z firmą BUDREN z Jastrzębia Zdroju. Przedmiotem współpracy było sporządzenie projektu oraz wykonanie zabezpieczenia wykopu. Zaprojektowaliśmy zabezpieczenie jako ścianka szczelna z grodzic stalowych. Trudnością, jakiej musieliśmy sprostać, było znaczne przybliżenie zabezpieczenia wykopów do istniejącej magistrali wodociągowej. Dlatego też zaprojektowaliśmy zabezpieczenie w technologii wciskanej. Ze względu na znaczną głębokość wykopu (8 metrów poniżej poziomu terenu) grodzice pogrążane były poprzez ich wciskanie.

Rozwiązania techniczne

Napotkaliśmy bardzo trudne warunki gruntowe – ze względu na ilość prac prowadzonych przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym liczne podpłukiwania oraz bezpośrednią bliskość drogi grunt w poziomie dna wykopu bardzo silnie skonsolidował. Grunty tworzące ośrodek gruntowy według rozpoznania geologicznego powinny występować w stanie średniozagęszczonym, natomiast na etapie budowy ich stan określono jako zagęszczony. Z tego powodu nie byliśmy w stanie wcisnąć grodzic o pierwotnie projektowanej długości i musieliśmy wdrożyć rozwiązanie zamienne. W tym celu zaprojektowaliśmy komorę wykonaną z grodzic GU-16 400 o długości min. 5,50m wraz z dwoma rzędami rozpór stalowych. Rozpory zaprojektowaliśmy z profili szerokostopowych min. HEB 280. Po osiągnięciu poziomu -5,0 reszta wykopu realizowana była poprzez pogrążenie krążyny stalowej metodą studniarską.

Ścianka szczelna wciskana – trudności wykonawcze

Sprostaliśmy szeregom trudności podczas wykonywania tej realizacji. Podstawową trudnością było znaczne przybliżenie wykopu do istniejących elementów uzbrojenia podziemnego (w tym magistrali GPW średnicy 1400 mm). Całość prac realizowaliśmy w sąsiedztwie czynnej drogi gminnej o dużym natężeniu ruchu. Lokalizację ścianki szczelnej w planie musieliśmy dostosować do istniejącej infrastruktury – poza istniejącą drogą, magistralą oraz dwoma studniami problemy pojawiły się także nad linią zabezpieczenia. W pierwotnej lokalizacji ścianka była w kolizji z zadrzewieniem, którego na czas realizacji zabezpieczenia nie było możliwe do usunięcia. Sprostaliśmy tym wszystkim problemom, a w ramach dobrej współpracy – pomogliśmy w głębieniu wykopu.

Rozwiązania materiałowe

Zaprojektowaliśmy komorę wykonaną z grodzic stalowych GU 16-400. Przyjęliśmy taki przekrój z uwagi na wymagania statyczno-wytrzymałościowe oraz dostępny w czasie realizacji sprzęt do wciskania. Dysponowaliśmy wciskarką Silent Piller dostosowana do pogrążania grodzic szerokości 400 mm. Rozpory wykonaliśmy z profili HEB 280 oraz HEB 300. Przeliczyliśmy także przekrój krążyny stalowej (krążyna 2500 x 8mm, stal min. S235).

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy