zabezpieczenie wykopu, palisada

Jako zabezpieczenie wykopu przy fundamentach istniejących (fundamenty podpierające słupy hali) została zaprojektowana palisada żelbetowa zbrojona kształtownikami HEB120 (zbrojenie montowane w co drugim elemencie). Palisada o przekroju kołowym, średnicy 400mm, w rozstawie co 0,40 m, o wysokości 3,00m mierząc od poziomu spodu fundamentów istniejących.

Maszyny SOLARUCE CNC są posadowione na płycie fundamentowej o wymiarach zewnętrznych 18,6 x 8,6m., opartej na gruncie wzmocnionym 23 kolumnami betonowymi o średnicy 400 mm oraz długości 5,00-7,00 m. Zmienna długość kolumn wynikać będzie z faktu, że kolumny oparte będą na stropie warstwy skalnej (z wwierceniem na głębokość min. 10cm), a miąższość występowania tej warstwy jest zależna od rozpatrywanego punktu. Taki zabieg ma na celu maksymalne zminimalizowanie osiadań oraz przemieszczeń fundamentu – dla maszyn CNC wymagania dot. dopuszczalnych osiadań oraz odchyłek są 

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy