ścianka berlińska, posadowienie pośrednie

Zakończyliśmy prace projektowe obejmujące tymczasowe zabezpieczenie ścian wykopów (ścianka berlińska) oraz posadowienie pośrednie fundamentów w ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo – parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie” w ramach współpracy z Polimex Mostostal S.A.

Zabezpieczenie wykopu znajduje się od strony istniejących przewodów wysokiego napięcia oraz przewodów teletechnicznych w rurach osłonowych. Ścianki zostały zaprojektowane o wysokości łącznej min. 5,00 m wykonane z dwuteowników szerokostopowych HEB160. Ze względów ekonomicznych zabezpieczenie zostało zrealizowane w sposób odcinkowy, dla każdej stopy fundamentowej. Łączna długość ścianki typu berlińskiego wyniosła 36 mb dla 5 oddzielnych wykopów pod fundament.

Równolegle, w innej części EC Żerań zostało zaprojektowane posadowienie pośrednie 2 fundamentów żelbetowych przy zastosowaniu mikropali iniekcyjnych. Rzeczone fundamenty znajdują się w innej części niż fundamenty objęte zabezpieczeniem.

2017
Rok założenia
95
Wykonanych projektów
35
Zrealizowane budowy