zabezpieczenie wykopu głębokiego

Zabezpieczenie wykopu głębokiego – Opis ogólny

Zaprojektowaliśmy zabezpieczenie wykopu głębokiego na potrzeby wykonania części podziemnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym. Projekt zrealizowaliśmy we współpracy z firmą Antrans Bis. W ramach projektu różnicowaliśmy technologię wykonania zabezpieczeń, ich rozstawy oraz sposoby podparcia. Dostosowaliśmy sposób wykonania do lokalnych wymogów wynikających z opracowanego Projektu Zagospodarowania Terenu, które wykonał Projektant branży architektonicznej. Dużą trudnością której sprostaliśmy była znaczna głębokość wykopu (max. 5,23m poniżej poziomu terenu istniejącego) oraz bardzo zwarta zabudowa sąsiednia. Równolegle zadbaliśmy o optymalizację rozwiązania pod względem ilości prac niezbędnych do wykonania oraz kosztów wykonania zabezpieczeń. Uzgodniliśmy, że zaprojektowane przez nas zabezpieczenie w większości będzie wykorzystane jako deskowanie tracone do wykonania konstrukcji żelbetowej części podziemnej.

Zabezpieczenie wykopu głębokiego – rozwiązania techniczne

Zaprojektowaliśmy zabezpieczenie wykopu w technologii kompozytowej. W miejscach, gdzie było to technicznie możliwe zaprojektowaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych wciskaną statycznie, którą dodatkowo podparliśmy mikropalami kotwiącymi. Zastosowaliśmy mikropale kotwiące w celu poprawienia schematu pracy ścianki szczelnej, gdyż schemat wspornikowy dla zadanych warunków pracy, obciążeń oraz warunków gruntowych był niewystarczający. W miejscach, gdzie mieliśmy możliwość wdrożenia ścianki szczelnej, jednakże nie było możliwości kotwienia poza obrysem wykopu, zastosowaliśmy rozparcia do wewnątrz wykopu. Rozparcia zaprojektowaliśmy wykorzystując ramę stalową spawaną do grodzic wraz z rozparciem do wewnątrz o pale kotwiące. Pale kotwiące zazbroiliśmy dwuteownikiem szerokostopowym HEB300 oraz wypuściliśmy ponad poziom dna wykopu, dzięki czemu umożliwiliśmy dospawanie rozpory. W narożniku południowo-zachodnim zaprojektowaliśmy natomiast palisadę z mikropali rozpartą trzema rzędami rozpór. Dla rozpór wydaliśmy stalową konstrukcję wsporczą podpierającą.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Ściankę szczelną zaprojektowaliśmy jako wciskaną, wykonaną z profilu grodzicy GU 16-400 lub równoważnego, spełniającego wymogi dotyczące minimalnego wskaźnika zginania. Dobraliśmy kotwienie w formie mikropali kotwiących, osadzonych w grodzicach za pomocą blach oporowych i nakrętek kotwionych do kleszcza stalowego. Wydaliśmy kleszcze wykonane ze ceowników C200 (UPN 200). W miejscach, gdzie zaprojektowaliśmy rozparcie do wewnątrz, dobraliśmy ramę stalową z profilu szerokostopowego HEB300. Zaprojektowaliśmy zastrzały oraz zbrojenie pali kotwiących z tegoż samego profilu. Wydaliśmy dla palisady wierconej średnicy 250 mm zbrojenie w formie profili HEB120, natomiast konstrukcję podpierającą w całości wydaliśmy z profili HEB 300. Wszystkie kształtowniki wydaliśmy w stali S355. Posiadamy bardzo duże doświadczenie jako wykonawca tego typu Inwestycji, w związku z tym każdorazowo w tematach projektowych w pierwszej kolejności, jeżeli to tylko możliwe, stosujemy materiały o dużej dostępności, powszechnie stosowane przez Wykonawców.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy