Ścianki szczelne wciskane oraz wwibrowywane jako zabezpieczenie wykopu

Zaprojektowaliśmy ścianki szczelne wciskane wraz z kotwieniem mikropalami kotwiącymi oraz wwibrowywane. Wykonaliśmy Projekt Technologiczny rozwiązania, a obecnie przystępujemy do realizacji rzeczonego zabezpieczenia. Dobraliśmy mieszaną technologię pogrążania grodzic w głównej mierze ze względów ekonomicznych, a także konstrukcyjnych. Mieliśmy także na uwadze podczas projektowania aspekt czasowy (czas wykonania) wdrażanego rozwiązania. Stąd też zdecydowaliśmy, że optymalnie będzie zastosować rozwiązanie kompozytowe. Duże wymiary placu budowy umożliwiają jednoczesne pogrążanie zarówno ścianek wciskanych, jak i wwibrowywanych. W ramach tej Inwestycji współpracujemy z firmą Miko-Tech, z którą to mieliśmy przyjemność współpracować przy dwóch innych Inwestycjach na tym samym placu budowy. Zabezpieczenie wykopów pod przepompownię które wykonaliśmy na przełomie roku 2020/2021 znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie tejże Inwestycji w związku z tym doskonale znaliśmy miejsce prowadzenia prac. Zaprojektowaliśmy obwodowe zabezpieczenie wykopów, przy czym ścianka wciskana będzie zarazem szalunkiem traconym, a ściankę wwibrowywaną planujemy wyciągnąć.

Ścianki szczelne wciskane kotwione

Zaprojektowaliśmy od strony istniejącego bioreaktora oraz budynku biurowego ścianki szczelne, które wykonamy jako pogrążane statycznie. Ze względu na znaczne wartości obciążeń pod fundamentami obliczyliśmy, że konieczne będzie wykonanie kotwienia. Zaprojektowaliśmy zatem ścianki szczelne o wysokości łącznej 6,0 m. Wydaliśmy na wysokości około 1,0m od górnego lica ścianek kotwienie mikropalami kotwiącymi. Mikropale kotwiące zaprojektowaliśmy w systemie samowiercącym oraz o długości całkowitej 5,0m. Dla ścianek obliczyliśmy, że konieczny będzie profil grodzic GU 16-400. Wybraliśmy także ten profil ze względu na nasze możliwości sprzętowe. Wydaliśmy także szczegółowe etapowanie prac, gdyż tego wymaga wdrażana technologia. Pogrążymy zatem grodzice z poziomu wykopu. Następnie zostanie wykonany pierwszy etap wykopu, po czym wykonamy kotwienie ścianki. Po tym jak wykonanymi kotwienie GW będzie mógł wykonać wykop docelowy.

Grodzice wwibrowywane

Zaprojektowaliśmy dwie ściany prostopadłe, przeciwległe w stosunku do ścianek wciskanych pogrążane w technologii wibracyjnej. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie z dwóch względów – takie rozwiązanie było możliwe do wdrożenia, a także było o wiele tańsze i szybsze w realizacji. Uzgodniliśmy z Zamawiającym, że docelowo ścianki szczelne wwibrowywane odsuniemy na szerokość około 80 cm od obrysu realizowanego bioreaktora, dzięki czemu będzie możliwe ich wyciągnięcie. GW wykona wykop wstępny na głębokość 2,5m i dopiero z tego poziomu będą pogrążane grodzice. Zaprojektowaliśmy, że grodzice pracować będą w schemacie wspornikowym. Obliczyliśmy, że konieczne będą larseny o długości całkowitej 6,0 m. Przystąpiliśmy już do realizacji, a zatem zachęcamy do bieżącego śledzenia zamieszczanych przez nas wpisów!

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy