Ścianka berlińska odcinkowa w Bielsku-Białej

Opracowaliśmy Projekt Technologiczny zabezpieczenia wykopów – rekomendowanym przez nas rozwiązaniem była ścianka berlińska odcinkowa. Opracowaliśmy zarówno projekt, jak i będziemy współuczestniczyć w Wykonastwie, o czym Państwo będą mogli przeczytać wkrótce <tutaj>. Wiodącym Podwykonawcą w zakresie zabezpieczenia wykopów jest firma Alfa-Cieszyn Sp. z o. o. Odbyliśmy wizję lokalną na budowie (gdzie już rozpoczęte zostały prace związane z głębieniem wykopu) i mogliśmy przystąpić do pracy. Temat jest dla nas niezwykle korzystny, gdyż budowa znajduje się w bardzo bliskiej odległości od naszej bazy sprzętowej. Realizujemy co prawda budowy w całej Polsce, nie mniej pod względem logistycznym takie budowy są dla nas najkorzystniejsze.

Opis przyjętego rozwiązania

Przeprowadziliśmy stosowną analizę obliczeniową, bazując na przekazanej przez Zamawiającego geologii, operatach geodezyjnych oraz inwentaryzacji własnej. Wykonaliśmy obliczenia z myślą “jaki sprzęt oddelegujemy do tego zadania”, “jakie ograniczenia mogą nas czekać”. W efekcie zaprojektowaliśmy zabezpieczenie wykopów – ścianka berlińska odcinkowa – w schemacie wspornikowym. Długość łączna obudowy wykopu wynosiła niespełna 30 metrów. Zoptymalizowaliśmy rozwiązanie poprzez zastosowanie profili stalowych o zmiennej długości – od 4,0 do 6,0m. Dzięki temu stosujemy rozwiązanie bezpieczne, jak i ekonomicznie uzasadnione. Przeprowadziliśmy analizę obliczeniową z której wynikało, że z uwagi na korzystne warunki gruntowe, wystarczającym będzie zastosowanie profili stalowych IPE 160. Lekki profil zawsze też jest korzystny zarówno pod względem transportowym, jak i pod względem samego osadzenia w otworze. Nie mniej, zawsze zawieramy zapis o możliwości zastosowania innego profilu o lepszym wskaźniku zginania, by w razie braku dostępności wskazanego profilu na czas realizacji można było sprawnie wdrożyć rozwiązanie zamienne. Wypełnienie przestrzeni między profilami opinką drewnianą 100*100 mm.

Ścianka berlińska odcinkowa – dlaczego takie rozwiązanie?

Dobraliśmy takie rozwiązanie z kilku względów. Na wstępie przeanalizowaliśmy treści zawarte w dokumentacji geologicznej – z analizy wynikało, iż jakiekolwiek zastosowanie grodzic stalowych byłoby bardzo trudne wykonawczo. Podczas wizji lokalnej od razu stwierdziliśmy, że bezwzględnie należy zastosować obudowę wykopu wykonywaną w technologii niewibracyjnej. Zakładaliśmy, iż obudowa będzie odsunięta od obrysu ścian, jednakże okazało się, że będzie ona stanowić deskowanie tracone. W związku z tym jedynym rozsądnym, bezpiecznym, najtańszym rozwiązaniem będzie zastosowanie ścianki typu berlińskiego.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy