Projekt fundamentów pod wtryskarki

Opracowaliśmy, na zlecenie BSH Wrocław, projekt fundamentów pod wtryskarki. Wykonaliśmy łącznie dwa projekty technologiczne, które uwzględniały posadowienie czterech wtryskarek. Otrzymaliśmy szczegółowe wytyczne odnośnie dopuszczalnych osiadań fundamentów oraz obciążeń generowanych przez wtryskarki. Przeprowadziliśmy także, przed przystąpieniem do projektowania, szczegółową wizję lokalną. Pierwotnie otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie wyłącznie jednego fundamentu, jednakże w trakcie realizacji zakres wzrósł o dodatkowy fundament pod kolejne dwie wtryskarki. Bardzo nas cieszą takie Inwestycje, gdzie “mieliśmy wpaść na chwilę, a zostajemy na dłużej”. Pokazuje to, jak dużym zaufaniem darzą nas nasi Zleceniodawcy, za co odpłacamy się solidnie wykonaną pracą, bezproblemową i terminową realizacją.

Projekt fundamentów – wytyczne projektowe

Otrzymaliśmy od przedstawicieli Zamawiającego proponowaną lokalizację fundamentów w hali oraz ich szacunkowe wymiary. Projektowanie rozpoczęliśmy od doboru technologii wykonania. Prace realizowane będą w czynnej hali produkcyjnej, zatem czas wykonania jest istotnym aspektem i podstawową wytyczną. Założyliśmy zatem, że zbrojenie fundamentów wykonamy z siatek zgrzewanych. Następnie wykonaliśmy modele numeryczne płyt fundamentowych. Przyłożyliśmy obciążenie generowane przez wtryskarki i pola odkładcze we wszelkich możliwych kombinacjach. Dzięki temu ewentualna zmiana lokalizacji maszyn nie wpłynie w żaden sposób na pracę i osiadania fundamentu. Obciążania przykładaliśmy jako zmienne, co daje zapas nośności w przypadku dostawy maszyn innych niż wskazywałyby na to wytyczne. Projekt fundamentów opracowaliśmy stosując specjalistyczne oprogramowanie do analizy numerycznej bazujące na Metodzie Elementów Skończonych. Pracujemy na nowoczesnym oprogramowaniu, dzięki temu rozwiązania które wydajemy są zarówno bezpieczne, jak i ekonomicznie uzasadnione.  Pierwotnie zakładaliśmy, że będzie koniecznym zastosowanie dodatkowego wzmocnienia gruntu kolumnami betonowymi, lecz analiza wykazała, że wystarczające będzie posadowienie bezpośrednie.

Zastosowane rozwiązania

Zaprojektowaliśmy dwie płyty fundamentowe pod cztery maszyny. Maszyny będą kotwione przy użyciu kotew wklejanych, kotwienie jedynie jako montażowe. Obliczyliśmy niezbędne pole zbrojenia przy założeniu grubości płyty równej 30cm. Zaprojektowaliśmy szczegółowe detale dylatacji obwodowych oraz połączenia płyty z istniejącą posadzką. Zaprojektowane przez nas rozwiązanie zapobiega klawiszowaniu płyty, a zarazem umożliwia jej pracę, zwłaszcza we wczesnym stadium wiązania mieszanki. Płyty fundamentowe wykonane będą z betonu klasy C25/30, natomiast zbrojenie stanowić będą siatki zgrzewane średnicy 10/10 mm o oczku 200/200mm. Wydaliśmy nawet szczegółowe rysunki w zakresie docinania siatek zbrojeniowych, by maksymalnie przyspieszyć pracę na budowie. Zarazem, wydając schematy cięcia siatek oraz długości prętów wszystko dobieraliśmy w taki sposób, by zminimalizować ilość odpadu. Doskonałą decyzją jest powierzenie zlecenia firmie projektowo-wykonawczej, gdyż rozwiązania jakie zostaną zaprojektowane wcześniej na pewno były stosowane w praktyce i są w pełni wykonalne.

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy