projekt zabezpieczenia wykopu

Projekt zabezpieczenia wykopu

Na zlecenie firmy Alfa-Cieszyn sp. z o. o. opracowaliśmy projekt zabezpieczenia wykopu w technologii ścianki berlińskiej. Ściankę berlińską projektowaliśmy przy ulicy Żółkiewskiego. Wykonaliśmy projekt zabezpieczenia wykopu na potrzeby budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. W ramach tej Inwestycji opracowaliśmy autorski projekt zabezpieczenia wykopów. Ponadto wykonaliśmy w ramach tego zlecenia słupki ścianki. Jest to nasza kolejna Inwestycja natury projektowo-wykonawczej.

Projekt zabezpieczenia wykopu – rozwiązania techniczne.

Zaprojektowaliśmy rozwiązanie zamienne. Poprzedni projekt zakładał wykonanie palisady wierconej o znacznej długości, oczepu żelbetowego na ściankach berlińskich i palisadzie, wiele połączeń elementów na marki stalowe.  Zaproponowaliśmy rozwiązania, które były o wiele tańsze, szybsze w wykonaniu, a zarazem bezpieczne. Zaprojektowaliśmy (a następnie wykonaliśmy) ściankę berlińską w układzie wspornikowym z podporą pośrednią. Podpora w formie ramy stalowej rozpartej zastrzałami narożnikowymi oraz rozporami stalowymi rozpartymi o pale oporowe. Ograniczyliśmy obliczeniowo przemieszczenia ścianki poprzez zastosowanie mijankowego układu profili. Gdy przyjechaliśmy na budowę w ramach nadzoru autorskiego to zastaliśmy wykop wstępny do poziomu wiercenia pali. Zaprojektowaliśmy otwory o średnicy 400 mm. Wskazaliśmy na projekcie zakres naszego opracowania projektowego. Pozostałą część zabezpieczenia wykopu zaprojektowała inna pracownia projektowa. Dostosowaliśmy przyjęte przez nas założenia do rozwiązań biura projektowego, które wykonało projekt pierwotny.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Prezentujemy poniżej zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:

a) profile ścianki berlińskiej:

 • profile stalowe HEB180 / HEB240, które były wykonane ze stali S355, długości 7,0 m;
 • umieszczaliśmy profile do wcześniej wywierconych otworów średnicy 400 mm, zabetonowanych do poziomu wykopu;

b) opinka – umieszczana za profilami stalowymi:

 • prefabrykowane płyty drogowe o wymiarach 300*100*20 cm;

c) Rama stalowa:

 • rama stalowa wykonana z dwuteowników ekonomicznych IPE270 w układzie potrójnym;
 • stal S355;

d) Zastrzały stalowe:

 • zastrzały stalowe będą wykonane z rur stalowych średnicy 244,5 mm oraz grubości 8 mm;

e) rozpory stalowe:

 • rozpory stalowe zostaną wykonane z dwuteowników szerokostopowych HEB180;
 • stal S355;

f) pale kotwiące:

 • pale kotwiące o długości łącznej 4,0 m (3,0 m poniżej dna wykopu oraz 1,0 m “wypuszczone” ponad poziom dna wykopu);
 • zbrojenie pali: profile HEB180, stal S355;
 • pale wiercone CFA średnicy 400 mm;
2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy