Wiercenie pali CFA.

Pale CFA pod przenośnik 107

Posadowienie pośrednie – pale CFA

Pale CFA kolejny raz pojawiają się na KWK Bolesław Śmiały. W ramach prac realizowanych we współpracy z firmą Demetrix Sp. z o. o. Sp. k. ostatnia część zlecenia obejmowała wykonanie fundamentów pod przenośnik taśmowy 107. Posadowienie pośrednie analogiczne jak dla przenośników 103 oraz 106. Konstrukcja przenośnika posadowiona będzie na prostopadłościennych oczepach żelbetowych, dwóch fundamentach bezpośrednich oraz ścianie żelbetowej (poza zakresem zlecenia). W ramach zlecenia zrealizowane dwa oczepy palowe posadowione na dwóch palach wierconych każdy. Górne lico oczepów zatarte na gładko celem osadzenia blach podstawy (blachy mocowane na kotwy wklejane).

Pale CFA wraz z oczepami żelbetowymi – charakterystyka wykonania.

Pale wiercone średnicy 400mm, zbrojone dwuteownikami ekonomicznymi IPE160 wykonanymi ze stali S355. Wszystkie pale pod przedmiotowy przenośnik o długości 5,0m mierząc od spodu oczepu. Każdy z oczepów oparty na grupie dwóch pali. Zbrojenie pali zostało wpuszczone w oczep żelbetowy na taką głębokość, by górna krawędź dwuteownika zlokalizowana była około 20cm poniżej górnego lica oczepu. Oczepy o szerokości 600mm (szerokość wynikała z płyt szalunkowych dostępnych na budowie), długości kolejno 3,50 oraz 1,60m i wysokości dopasowanej do ukształtowania terenu. Oczepy jako monolityczne, żelbetowe, wykonane z betonu o podwyższonej wodoszczelności (W8), zbrojone wkładkami wykonanymi ze stali żebrowanej klasy A-IIIN (B500B). Pod fundamentami wykonaliśmy podbeton wykonany z betonu niekonstrukcyjnego klasy C8/10, grubości około 15cm.

Warto nadmienić, iż zarówno dla przenośników 103 i 106, jak i przedmiotowego przenośnika 107 podpory konstrukcji stalowej (więc i fundamenty podpierające konstrukcję) rozmieszczone były w znacznej odległości od siebie (9.5 do 12m). Skutkowało to kolejnością wielokrotnego przestawiania zestawu wiercącego oraz odpowiedniego doboru zasięgu pompy do betonu by maksymalnie usprawnić wykonanie prac. Pale CFA pod przenośnik 107 zostały wykonane jako ostatnie – z uwagi na pracę kilku firm w obrębie niedużego placu budowy front robót na wykonanie ostatnich 4 pali został przekazany po pewnym czasie, mimo, iż logistycznie bardziej uzasadnione byłoby wykonane tychże pali razem z palami pod przenośnik 103. Nie mniej, taka jest specyfika pracy na budowie, a jako firma PBIM zawsze potrafimy się porozumieć i skoordynować swoje prace z pracą innych firm by zachować ciągłość całej budowy.

Dane konstrukcyjno-materiałowe

1) Pale fundamentowe:

  • średnica wiercenia: 400 mm;
  • technologia wykonania: pale wiercone typu CFA;
  • długość poniżej spodu oczepu: 5,0 m;
  • beton: klasa C25/30;
  • zbrojenie: IPE 160, stal S355;
  • Ilość łączna: 4 szt.

2) Oczepy żelbetowe:

  • beton: C25/30, wodoszczelność W8;
  • receptura: beton towarowy;
  • zbrojenie stalą żebrowaną, A-IIIN (B500B);
  • szerokość 60cm, długość 1,60 oraz 3,50m;

 

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy