FUNDAMENTY, ŚLĄSK

KWK Bolesław Śmiały (Łaziska Górne, śląsk) – fundamenty pod przenośniki taśmowe

Po pomyślnie zakończonej współpracy z Carboautomatyka S.A., o której można przeczytać tutaj kontynuujemy prace na KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych (śląsk), dzięki współpracy z firmą Demetrix Sp. z o.o. Sp. K. . Tym razem wykonaliśmy oraz zrealizowaliśny projekt technologiczny wykonania fundamentów, wraz z posadowieniem pośrednim dla przenośników 103 i 106 w ramach realizacji zadania „Zabudowa instalacji do granulowania drobnych ziaren węgla na terenie oddziału KWK „Bolesław Śmiały””, jednak ze względu na zadowolenie Naszego kontrahenta z szybkości oraz jakości wykonywania powierzonego Nam zadania, zakres prac stale rośnie. W ramach tego zadania realizujemy fundamenty (śląsk) na KWK Bolesław Śmiały.

Zaprojektowane zostało rozwiązanie zamienne wykonania fundamentów pod przynośniki taśmowe o numerach 103 oraz 106. Oparcie przenośników zaproponowano w formie oczepów żelbetowych o wymiarach przekroju poprzecznego min. 50*50cm (które to na etapie budowy uległo zmianie na rzecz pełnych belek oczepowych dla niektórych fundamentów) oraz wysokości zmiennej, natomiast pale zaprojektowano w technologii CFA, średnicy 400mm. Zaprojektowaliśmy zbrojenie pali za pomocą dwuteowników ekonomicznych IPE160, wykonane ze stali S355. Ponadto zaprojektowaliśmy zbrojenie oczepów wykonane z prętów żebrowanych ze stali A-IIIN. Zastosowanie oczepów pojedynczych było konieczne z uwagi na wykonanie sieci instalacji uzbrojenia terenu w przestrzeni pomiędzy fundamentami (z czego najprawdopodobniej zrezygnowano na etapie budowy). Z tego też powodu projektuje się pale fundamentowe o stosunkowo niedużej średnicy. Ze względu na zastosowaną średnicę wiercenia oraz sposób zbrojenia pali fundamentowych możliwym było zastosowanie oczepów o niedużych wymiarach. Zakotwiliśmy w wskazanych fundamentach kotwy płytkowe do osadzenia konstrukcji stalowej przenośników. Wykonawca wykona w pozostałych kotwy wklejane.

Opis zastosowanych materiałów (fundamenty śląsk):

Pale fundamentowe

Średnica wiercenia pali 400mm Długość pali poniżej fundamentów 4,00 ÷ 5,00 m
Zbrojenie pali : IPE160, L=3,00m, stal S355
Klasa betonu C25/30
Łączna liczba pali 32 szt.

Elementy żelbetowe – beton

Klasa betonu C25/30
Wodoszczelność W8
Skład mieszanki beton towarowy
Charakterystyczna wytrz. na ściskanie 25 MPa

Elementy żelbetowe – zbrojenie

Klasa i gatunek stali A-IIIN (B500A lub B500B lub B500C)
Charakterystyczna granica plastyczności 500 MPa

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy