Kolumny betonowe, wykop pod budynek, Kraków

W ramach zadania inwestycyjnego “Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów” zakończyliśmy prace nad autorskim projektem dot. wykonania prac związanych z wykonaniem wykopu pod budynek węzła przeróbki osadu oraz wzmocnienia gruntu kolumnami betonowymi pod posadowienie płyty fundamentowej. W najbliższym czasie będziemy przystępować do prac związanych z realizacją zadania.

Zakres projektu

W ramach opracowania zostały wykonane szczegółowe obliczenia nośności kolumn betonowych. Z uwagi na to, że kolumny były wyłącznie wciskane (siły poprzeczne o wartościach pomijalnych, brak momentów zginających) toteż zastosowano wyłącznie zbrojenie na rozłupanie górnego lica kolumny. Zbrojenie jako koszowe – 4 wkładki średnicy 16mm wraz z strzemionami z dopuszczaniem zastosowania uzwojenia. Skarpy wykopów o bezpiecznym nachyleniu. Projekt wykonywany był w pełnym nawiązaniu do założeń zawartych w projekcie pierwotnym pod względem lokalizacji kolumn – wtedy też w ramach współpracy projektowej zostały przez Nas wydane wytyczne do projektowania posadowienia w formie wsparcia projektowego.

Opis zastosowanych materiałów:

Kolumny betonowe.

Średnica projektowanych kolumn :                                                     800 mm

Długość kolumn :                                                                                         ok. 6,50

Utwierdzenie podstawy kolumn                                                                    pospółki żwirowe

Klasa betonu                                                                                                       C30/37

Klasa ekspozycji:                                                                                               XC1

Stal zbrojeniowa.

Klasa i gatunek stali :                                                                              A-IIIN (B500B)

Granica plastyczności, wartość charakterystyczna                                500 MPa

Rzut płyty fundamentowej wraz z rozmieszczeniem kolumn. Przekrój przez fundament.

2017
Rok założenia
107
Wykonanych projektów
39
Zrealizowane budowy