Zabezpieczenie wykopów

Na zlecenie firmy Antrans Bis opracowaliśmy projekt tymczasowego zabezpieczenia wykopów na potrzeby “Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną” zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Modelarskiej. Projektowano zabezpieczenie wykopu budynku o bardzo dużej powierzchni (zwłaszcza części podziemnej), który został zaprojektowany na stosunkowo-niedużej działce.  W związku z tym niemożliwym było zaprojektowanie jakichkolwiek rozkopów. Kolejnym utrudnieniem było to, że działka przeznaczona pod zabudowę jest zlokalizowana pomiędzy działkami już zabudowanymi ze wszystkich stron (często obiekty istniejące wykonane są w znacznym przybliżeniu do granic działki przeznaczonej pod Inwestycję, a nawet w granicy). Stąd też koniecznym było takie zaprojektowanie zabezpieczenia, by jego wpływ na infrastrukturę istniejącą był jak najmniejszy, uciążliwość (drgania, hałas) była jak najniższa, a zarazem rozwiązanie było bezpieczne. Rozwiązaniem optymalnym pod względem ekonomicznym, technicznym oraz bezpieczeństwa było zastosowanie grodzic stalowych wciskanych. Dzięki zastosowaniu takiej technologii drgania zostały maksymalnie zminimalizowane (większe drgania wywołują maszyny budowlane poruszające się po budowie czy środki transportowe dostarczające materiał niż sama praca wciskarki). Z uwagi na znaczną głębokość wykopu koniecznym było zastosowanie systemu kotwień oraz rozparć.

Opis zastosowanego rozwiązania

Zabezpieczenie ścian wykopów w formie ścianki szczelnej z grodzic stalowych wciskanych. Grodzice należy pogrążać metodą statycznego wciskania kroczącymi wciskarkami typu Silent Piller lub montowanymi na maszcie palownicy. Po pogrążeniu grodzic należy wykonać wykop wstępny na głębokość około 1.5m umożliwiając tym samym wykonanie kotwienia. Kotwy gruntowe wiercone, o długości łącznej 12m (3m długości wolnej oraz 9m buławy) w rozstawie maksymalnym co 2,40m (co 4 grodzicę). Kotwy wiercone pod kątem 30 stopni. Buława wykonana z zaczynu cementowego. Jako zbrojenie zaprojektowano rozwiązanie systemowe R76/8,0 o nośności obliczeniowej 580 kN. Do grodzic należy przyspawać kleszcze (ceowniki w układzie podwójnym), a następnie zamocować podkładki i nakrętki sferyczne. W miejscach gdzie kotwienie było niemożliwe (brak zgody właściciela działki na aplikację kotew) zostały zaprojektowane rozpory wykonane z  profili stalowych HEB300. Rozpory mocowane do grodzic za pośrednictwem kleszcza (HEB300 spawany do grodzic), natomiast od strony wykopu do pali kotwiących. Pale kotwiące jako wiercone o średnicy wiercenia 800mm oraz długości 6,0m, zbrojone profilami stalowymi HEB300.

2017
Rok założenia
95
Wykonanych projektów
35
Zrealizowane budowy