W ramach realizacji zadania „Instalacja dawkowania addytywu w celu redukcji emisji rtęci dla bloku J910MW w Jaworznie” zrealizowaliśmy Nasz autorski projekt technologiczny dot. realizacji wykopów oraz zabezpieczenia fundamentu estakady technologicznej na potrzeby realizacji tacy rozładunkowej wraz z zbiornikiem awaryjnym wraz z jego wykonanie.

 

Jako zabezpieczenie wykopów przy fundamentach istniejących projektuje się palisadę żelbetową zbrojoną kształtownikami min. IPE80 wykonanych ze stali S355 co profil. Palisada o przekroju kołowym, średnicy min. 400mm (z dopuszczeniem stosowania świdra o większej średnicy), w rozstawie co 0,40 m, o wysokości 4,50m mierząc od poziomu spodu istniejącego fundamentu estakady technologicznej.

Opis zastosowanych materiałów :

Palisada z pali Ø400 mm

Głębokość maksymalna wykopu od spodu fundamentu                       1,40 m

Głębokość maksymalna wykopu od strony prostopadłej                       1,90 m

Palisada wiercona Ø400                                                                             dł. 4,50 m

Zbrojenie palisady (co pal)                                                                          min. IPE80*

Klasa betonu dla palisady:                                                                          C30/37

Gatunek stali dla kształtowników:                                                             S235

 

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy