Ścianka berlińska – zabezpieczenie wykopu

W ramach współpracy z Naszym chińskim kontrahentem Pinggao Group Co. Ltd. mieliśmy przyjemność opracować z przyszłą realizacją – zabezpieczenie wykopu (ścianka berlińska) od strony drogi pyłowej dla wykonania słupa nr 41 linii 110 kV EC Żerań-W-wa Wschodnia / Targówek w ramach realizacji zadania „Budowa stacji 220/110 kV Praga wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna Mory”.

Wykop jest ulokowany od strony czynnej drogi pyłowej (ogrodzonej ogrodzeniem stałym od skarpy, w obrębie której będzie realizowany przedmiotowy fundament)

Ścianka berlińska – wymiary

Jako zabezpieczenie wykopu zastała wykonana ścianka berlińska o wysokości łącznej min. 5,00 m wykonane z dwuteowników szerokostopowych HEB140. Profile pogrążane poprzez wciskanie do rozwierconego otworu średnicy 350-400mm z uzupełnieniem otworu mieszanką betonową (wystarczający jest beton niekonstrukcyjny) lub zaczynem cementowym. Rozstaw osiowy profili wynosi maks. 2,00m

Ważne jest, aby dno wykopu utrzymywać w stanie suchym na każdym etapie realizacji prac. Zaleca się również wyprofilowanie dna wykopu odprowadzając wodę w kierunku istniejącego parkingu.

Maksymalna głębokość wykopu wynosi 3,30m.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy