Ścianka berlińska – śląsk

 

Zakończyliśmy prace nad projektem technologicznym zabezpieczenia wykopów (ścianka berlińska) w obrębie istniejących przenośników taśmowych wraz z propozycją jego docelowego wykończenia w ramach realizacji zadania „Budowa punktu załadunkowego węgla na samochody ciężarowe dla PGG O/Bolesław Śmiały” (okolice Katowic, śląsk). Wkrótce przystąpimy do jego realizacji.

Zaprojektowane zostało zabezpieczenie wykopów w miejscu przecięcia trasy realizowanej drogi dojazdowej z placu składowego węgla przy ZWiOME, a mostem przenośnika taśmowego B=100. Zabezpieczenie będzie realizowane z dwóch stron:

– od strony istniejącej stacji przesypowej;

– od strony istniejącej podpory mostu dla przenośnika.

 Ścianka berlińska – wymiary

Zabezpieczenie wykonanie w formie ścianek typu berlińskiego. Ścianki berlińskie o wysokości łącznej min. 6,00 m wykonane z dwuteowników szerokostopowych HEB 200 lub HEB 160 (zależne od rozpatrywanego punktu). Profile pogrążane poprzez wciskanie do rozwierconego otworu średnicy 400mm z uzupełnieniem otworu mieszanką betonową, lub zaczynem cementowym. Maksymalna głębokość wykopu wynosi 2,00 m.

Ścianka berlińska – wykonanie

W miejscu skrzyżowania projektowanej drogi wewnętrznej z ścianką typu berlińskiego projektuje się wykonanie skrzyni żelbetowej. Opinka zakładana za profilami stalowymi stanowić będzie swoiste deskowanie. Pomiędzy profilami zostanie wykonane zbrojenie. W pierwszym etapie betonowana będzie płyta żelbetowa (zamiast projektowanych płyt drogowych), a następnie ściany żelbetowe, tworząc tym samym szczelną skrzynię żelbetową, uniemożliwiającą podmywaniu podbudowy (co było swoistym zagrożeniem, jeżeli zastosowane było rozwiązanie pierwotne).

2017
Rok założenia
87
Wykonanych projektów
33
Zrealizowane budowy